Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Ås
Opptakskrav: SIVING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 192813
Ås
Opptakskrav: SIVING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 192813

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

16. november 2023.

Om studiet

Hvorfor studere Geomatikk (sivilingeniør) ?

  • Globale og regionale utfordringer krever avansert teknologi og kunnskap.
  • Geomatikk er grunnlaget for spennende og nyttige løsninger med GPS, digitale kart og 3D-modeller via Internett og geo-apps.
  • Utdannelsen er ettertraktet i arbeidslivet.

Hva lærer jeg?
Geomatikk er et sammensatt fagfelt som blant annet bygger på geofag fra videregående skole.

Geodesi er vitenskapen om observasjon og analyse av fysiske prosesser i jordkloden, både på overflaten og i jordas indre. Den avdekker endringer av havnivå, kontinentalforskyvninger og gravitasjonsfeltet. GPS-teknologien er i dag overalt og stadig økende.

Digitale bilder fra fly, satellitter og droner er grunnlaget for kartlegging av jordoverflaten, og er sammen med laserskanning viktige redskap for overvåking av miljø og naturressurser.

Fotogrammetri og laserskanning lager 3D punktskyer og bruker de samme metodene innen 3D-visualisering og modellering som under utviklingen av dataspill.

Geografisk informasjonsbehandling omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart/geodata og annen informasjon.

Hva blir jeg?
Geomatikkstudiet er et profesjonsbasert studie som gir deg kunnskap om instrumenter, metoder og datahåndtering som brukes innenfor anvendelser som kart, 3D-modellering og oppmåling. Kompetanse i geomatikk er etterspurt innen mange deler av næringslivet og offentlig sektor. I disse sektorene kan du bli geodataansvarlig, GIS-konsulent, landmåler, utviklingsingeniør eller 3D-prosjektleder.


De gode kunnskapene du utvikler innenfor geomatikk gjør imidlertid at du som student også blir svært etterspurt av aktører som driver med klima- og miljørelaterte problemstillinger, f. eks. ras- og flomkartlegging, analyse av trafikkflyt, endring av isbreer og havnivå.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Teknologi (Sivilingeniør) - Geomatikk