Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: SIVING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 192813

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Geoinformatikk (sivilingeniør) ?

Globale og regionale utfordringer krever avansert teknologi og kunnskap om bruk av geografisk informasjon..

Geoinformatikk er grunnlaget for spennende og nyttige løsninger der et tradisjonelt fagområde er koblet sammen med datavitenskap. GPS, 3D-modeller og avansert dataanalyse er noe av innholdet.

Sivilingeniører i geoinformatikk er svært ettertraktet i arbeidslivet og det er jobbmuligheter i hele Norge.

Hva lærer jeg?
Geoinformatikk er et sammensatt fagfelt som blant annet bygger på matematikk, informatikk og geofag fra videregående skole. Studiet inneholder både datavitenskap (programmering, maskinlæring, o.l.) og geomatikk, som beskrevet under.

Geodesi er vitenskapen om observasjon og analyse av fysiske prosesser for jordkloden, både på overflaten og i jordas indre. Den avdekker endringer av havnivå, kontinentalforskyvninger og gravitasjonsfeltet. GPS-teknologien er i dag overalt og stadig økende.

Digitale bilder fra fly, satellitter og droner er grunnlaget for kartlegging av jordoverflaten, og er sammen med laserskanning viktige redskap for overvåking av miljø- og naturressurser.

Fotogrammetri og laserskanning lager 3D punktskyer og bruker de samme metodene innen 3D-visualisering og modellering som under utviklingen av dataspill.

Geografisk informasjonsbehandling omfatter både innsamling, lagring, analyse og presentasjon av kart/geodata og annen informasjon.

Hva blir jeg?
Geoinformatikk er et profesjonsrettet studie som gir deg kunnskap om instrumenter, metoder og datahåndtering som brukes på geografisk informasjon av ulike slag. Kompetanse i geoinformatikk er etterspurt overalt hvor geografisk informasjon brukes i en eller annen form innen næringslivet og offentlig sektor.
De gode kunnskapene og ferdighetene du utvikler innenfor geoinformatikk gjør at du som ferdig sivilingeniør også blir svært etterspurt av aktører som driver med klima- og miljørelaterte problemstillinger, f. eks. ras- og flomkartlegging, analyse av trafikkflyt, endring av isbreer og havnivå. Geoinformatikk er et sentralt verktøy for å forstå og bidra til å løse bærekraftsutfordringer.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Teknologi (Sivilingeniør) - Geomatikk

Alle utdanninger innen