Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Trondheim

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-KVT0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1660-28

Om studiet

Studiet tilbys ved Thyf Trondheim. Utdanningen er en fordypning innen fagretningen TIP (teknikk og industriell produksjon).

Utdanningen i kulde- og varmepumpeteknikk gir deg opplæring i bruk av kuldeanlegg i kjeden for produksjon, transport og distribusjon av næringsmidler og varmepumper som nytter samme teknologi og som har fått økende betydning for redusering av energibehovet til oppvarming, og som derfor er et viktig ENØK virkemiddel.

Utdanningen kvalifiserer til prosjektering av kulde- og varmepumpeanlegg, herunder anlegg til ventilasjonskjøling og prosessanlegg i tillegg til praktiske oppgaver som servicetekniker og kuldemaskinist.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.