Nøkkelinformasjon

Studiested

NTNU i Trondheim

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60.00

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2020

  • 42.00 (primær)
  • 52.30 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194222

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Likestilling hevdes å være en grunnleggende norsk verdi. I et flerkulturelt samfunn settes verdier knyttet til likestilling og mangfold i spill på mange forskjellige måter . Dette studiet gir kunnskap om hvordan likestilling og mangfold som verdier og praksis fremmes og håndteres i utdanning, arbeidsliv, familie og politikk. Norsk likestillingspolitikk blir sett i lys av globaliserende prosesser, som migrasjon, verdensomspennende medieuttrykk og kulturelle verdiendringer. Studiet gir deg spesiell kunnskap om hvordan kjønn og etnisitet inngår i kommunikasjon i arbeidslivet, og hva informasjonsteknologi og sosiale medier betyr for likestilling og livskvalitet.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i likestilling og mangfold

Alle utdanninger innen