Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Entreprenørskap er å etablere og utvikle en virksomhet, tjeneste, eller et produkt, ut fra en idé.

På utdanningen lærer man om temaer som gründervirksomhet, innovasjon, forretningsdrift, økonomi og markedsføring.

Du lærer om hvordan en idé kan utvikles og bli et produkt eller en tjeneste gjennom ulike teorier og metoder. 

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Lokalt opptak til enkelte utdanninger.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 839904 - Ph.d.-program, innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat
 • 834906 - Ph.d.-program, ansvarlig innovasjon og regional utvikling
 • 759923 - Master, teknologi, entreprenørskap, toårig
 • 759921 - Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig
 • 755118 - Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig
 • 754141 - Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi
 • 741147 - Master, innovasjon og ledelse, toårig
 • 741145 - Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig
 • 741139 - Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig
 • 741136 - Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 739921 - Master, entreprenørskap og samfunn, toårig
 • 739913 - Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig
 • 739904 - Master of Arts, education in science, society and technology (ESST)
 • 714106 - Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig
 • 659928 - Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig
 • 641156 - Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig
 • 631111 - Bachelor, samfunnsendring og innovasjon, treårig
 • 625305 - Pedagogisk entreprenørskap, videreutdanning for lærere
 • 741151 - Master of Science, entrepreneurship, toårig
 • 635122 - Bachelor, medieledelse og innovasjon, treårig
 • 641156 - Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig
 • 659928 - Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig
 • 714106 - Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig
 • 739913 - Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig
 • 741136 - Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 741139 - Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig
 • 741145 - Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig
 • 741147 - Master, innovasjon og ledelse, toårig
 • 755118 - Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig
 • 759921 - Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig
 • 739921 - Master, entreprenørskap og samfunn, toårig
 • 741136 - Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 759921 - Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig
 • 759923 - Master, teknologi, entreprenørskap, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 839904 - Ph.d.-program, innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat
 • 834906 - Ph.d.-program, ansvarlig innovasjon og regional utvikling
 • 759923 - Master, teknologi, entreprenørskap, toårig
 • 759921 - Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig
 • 755118 - Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig
 • 754141 - Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi
 • 741147 - Master, innovasjon og ledelse, toårig
 • 741145 - Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig
 • 741139 - Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig
 • 741136 - Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 739921 - Master, entreprenørskap og samfunn, toårig
 • 739913 - Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig
 • 739904 - Master of Arts, education in science, society and technology (ESST)
 • 714106 - Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig
 • 659928 - Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig
 • 641156 - Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig
 • 631111 - Bachelor, samfunnsendring og innovasjon, treårig
 • 625305 - Pedagogisk entreprenørskap, videreutdanning for lærere
 • 741151 - Master of Science, entrepreneurship, toårig
 • 635122 - Bachelor, medieledelse og innovasjon, treårig
 • 641156 - Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig
 • 659928 - Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig
 • 714106 - Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig
 • 739913 - Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig
 • 741136 - Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 741139 - Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig
 • 741145 - Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig
 • 741147 - Master, innovasjon og ledelse, toårig
 • 755118 - Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig
 • 759921 - Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig
 • 739921 - Master, entreprenørskap og samfunn, toårig
 • 741136 - Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig
 • 759921 - Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig
 • 759923 - Master, teknologi, entreprenørskap, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Ph.d.-program, innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (839904)
 • Ph.d.-program, ansvarlig innovasjon og regional utvikling (834906)
 • Master, teknologi, entreprenørskap, toårig (759923)
 • Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig (759921)
 • Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig (755118)
 • Sivilingeniørutdanning, informasjonsteknologi og økonomi (754141)
 • Master, innovasjon og ledelse, toårig (741147)
 • Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig (741145)
 • Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig (741139)
 • Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig (741136)
 • Master, entreprenørskap og samfunn, toårig (739921)
 • Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig (739913)
 • Master of Arts, education in science, society and technology (ESST) (739904)
 • Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig (714106)
 • Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig (659928)
 • Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig (641156)
 • Bachelor, samfunnsendring og innovasjon, treårig (631111)
 • Pedagogisk entreprenørskap, videreutdanning for lærere (625305)
 • Master of Science, entrepreneurship, toårig (741151)
 • Bachelor, medieledelse og innovasjon, treårig (635122)
 • Bachelor, kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling, treårig (641156)
 • Bachelor, innovasjon og prosjektledelse, treårig (659928)
 • Master, i samfunnsutvikling og sosial innovasjon, toårig (714106)
 • Master, teknologi, innovasjon og kunnskap, toårig (739913)
 • Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig (741136)
 • Master, innovasjon og virksomhetsutvikling, 1½-årig (741139)
 • Master, innovasjon og kunnskapsutvikling, toårig (741145)
 • Master, innovasjon og ledelse, toårig (741147)
 • Master, teknologi, elektronisk systemdesign og innovasjon, femårig (755118)
 • Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig (759921)
 • Master, entreprenørskap og samfunn, toårig (739921)
 • Master, entreprenørskap og innovasjon, toårig (741136)
 • Master, teknologisk innovasjon og entreprenørskap, toårig (759921)
 • Master, teknologi, entreprenørskap, toårig (759923)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.