Entreprenørskap og innovasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor studere Entreprenørskap og innovasjon?

Studiet vil gi deg unik kompetanse som er populær hos Start-ups eller bedrifter som jobber med innovasjon, endringsprosesser og forretningsutvikling i en digital verden under konstant endring. Vi utdanner kandidater som kan bidra til digitale innovasjonsprosjekter og kommersialiseringen av egne eller andres produkt- og tjenesteideer i små så vel som store, etablerte virksomheter.

 

Hva lærer jeg?

Forretningsutvikling: Du får verktøyene til å gjennomføre vellykkede kommersialiseringsprosesser eller starte egen virksomhet. Du lærer entreprenørskap og innovasjon i praksis, og det fokuseres på innovasjons- og entreprenørskapsmetoder, markedsforståelse og økonomi.

Digital forretningstransformasjon: Du vil drive digitale innovasjonsprosjekter hvor Big Data står sentralt. Studiet forener innovasjon, prosjektledelse, informatikk og datavitenskap.

 

Hva blir jeg?
Bedrifter etterspør kompetanse og talenter som kan utvikle og drive innovasjonsprosesser. Studiet tilbyr to ulike retninger: Forretningsutvikling og Digital forretningstransformasjon.

Ved å velge Forretningsutvikling kan du bli gründer eller jobbe med innovasjon og forretningsutvikling i etablerte bedrifter. Ved å velge Digital Forretningstransformasjon vil du arbeide med å utvikle digitale endringsprosesser i organisasjoner.

Kvalifikasjon/tittel

Master i Entreprenørskap og innovasjon