Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

29. april 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Entreprenørskap og innovasjon?

Studiet vil gi deg unik kompetanse som er etterspurt hos Start-ups eller bedrifter som jobber med innovasjon, endringsprosesser og forretningsutvikling i en digital verden under konstant endring. Vi utdanner kandidater som kan bidra til innovasjonsprosjekter og kommersialiseringen av egne eller andres produkt- og tjenesteideer i små så vel som store, etablerte virksomheter.

Hva lærer jeg?

Gjennom dette studiet vil du få verktøy og kompetanse som gjør at du kan gjennomføre vellykkede kommersialiseringsprosesser eller starte din egen bedrift. Du vil lære entreprenørskap og innovasjon i praksis, med fokus på innovasjons- og entreprenørskapsmetoder, bærekraft, markedsforståelse, ledelse og økonomi.

Hva blir jeg?
Bedrifter etterspør kompetanse og talenter som kan utvikle og drive innovasjonsprosesser. Ved å velge dette studiet kan du bli gründer eller jobbe med innovasjon og forretningsutvikling i både oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Entreprenørskap og innovasjon

Alle utdanninger innen