Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

25. april 2024.

Om studiet

Vil du hjelpe å lede virksomheter inn i fremtiden? Med denne masterutdanningen tilegner du deg svært etterspurt spisskompetanse innen innovasjon, entreprenørskap, ledelse og organisering.

Hvorfor studere innovasjon og ledelse?

Innovasjon og utvikling av produkter og tjenester er avgjørende for at virksomheter skal lykkes og for at offentlig sektor skal bli bedre. Med en master i innovasjon og ledelse får du faglig tyngde og praktisk erfaring som trengs for å utvikle nye ideer og skape bedre løsninger for fremtiden. Studiet har en internasjonal orientering og du får muligheten til å ha internship ulike steder i verden.

Du kan studere innovasjon og ledelse på campus Bergen.

Gjennom studiet tilegner du deg bred teoretisk og praktisk kunnskap innen:

  • innovasjon og entreprenørskap
  • ledelse og organisering
  • forretningsutvikling og digital forretningsforståelse 

Studiets oppbygging

Praksis

I løpet av masterutdanningen får du omfattende praksiserfaring i både nye og etablerte virksomheter. I 2. semester kan du ha et internship i Sør-Afrika, USA eller i Bergensregionen.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, skriftlig arbeid, presentasjoner, bedriftsbesøk og personlig veiledning. I siste semester skriver du gruppebasert masteroppgave sammen med en medstudent.

Videre studier etter fullført utdanning

En fullført mastergrad i innovasjon og ledelse kvalifiserer deg for opptak til en forskerutdanning, for eksempel til ph.d.-studiet i Ansvarlig innovasjon og regional utvikling ved HVL.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 2. semester. Velg mellom to utvekslingsopphold:

  • Du kan følge internship-programmet ved University of Cape Town i Sør-Afrika, med fokus på sosialt entreprenørskap.
  • Du kan ha et studieopphold ved University of California i USA, der utvekslingen er kombinert med internship i en valgfri bedrift i San Fransisco-området.

Opptakskrav

 

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Utdanningen gir deg et godt utgangspunkt for en karriere innenfor teknologi- og prosjektledelse for virksomheter i privat og offentlig sektor.
  • Du får et godt grunnlag for å arbeide med ny teknologi, nye produkter og nye arbeidsprosesser.
  • Du opparbeider deg både spisskompetanse og breddekunnskap som gjør deg til en attraktiv kandidat for arbeid i mange forskjellige typer virksomheter.

Utveksling

Sør-Afrika | University of Cape Town | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10186

USA | University of California, Berkeley | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=685

Alle utdanninger innen