Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

28. mars 2023.

Om studiet

Hvorfor studere innovasjon og ledelse?

Innovasjon og utvikling av produkter og tjenester er avgjørende for at en virksomhet skal lykkes og for at offentlig sektor skal bli bedre. Med en master i innovasjon og ledelse får du den faglige og praktiske tyngden som trengs for å utvikle nye ideer og skape bedre løsninger for fremtiden. Studiet har en internasjonal orientering og du får muligheten til å ha internship ulike steder i verden.

Du kan studere innovasjon og ledelse på campus Bergen.

Gjennom studiet tilegner du deg bred teoretisk og praktisk kunnskap innen:

  • innovasjon og entreprenørskap
  • ledelse og organisering
  • forretningsutvikling og digital forretningsforståelse

Studiets oppbygging

Praksis

Du får omfattende praksiserfaring i både nye og etablerte virksomheter. I 2. semester kan du ha et internship i Sør-Afrika eller USA. Vi har også et alternativt opplegg i Bergensregionen.

I 3. semester gjennomfører vi kurs hvor studentene jobber tverrfaglig. Her kan du utvikle ideer, jobbe med kunnskapsbaserte ideer fra regionale forskings- og næringsmiljø, eller jobbe med en innovasjonsidé eller prosess i et etablert selskap. Du kan også velge å ha praksis i en etablert bedrift 3. semester.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, skriftlig arbeid, presentasjoner, bedriftsbesøk og personlig veiledning. I siste semester skriver du masteroppgave.

Videre studier etter fullført utdanning

En fullført mastergrad i innovasjon og ledelse kvalifiserer deg for opptak til en forskerutdanning, for eksempel til ph.d.-studiet i Ansvarlig innovasjon og regional utvikling ved HVL.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 2. semester. Velg mellom to utvekslingsopphold:

  • Du kan følge internship-programmet ved University of Cape Town i Sør-Afrika, med fokus på sosialt entreprenørskap.
  • Du kan ha et studieopphold ved University of California i USA, der utvekslingen er kombinert med internship i en valgfri bedrift i San Fransisco-området.

Opptakskrav

Bachelorgrad i økonomi og administrasjon, alle fordypninger, eller en bachelorgrad der fag innen organisasjon og ledelse utgjør minst 80 studiepoeng. Karaktersnitt på minimum C.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Utdanningen gir deg et godt utgangspunkt for en karriere innenfor teknologi- eller prosjektledelse for virksomheter i privat og offentlig sektor.
  • Du får et godt grunnlag for å arbeide med ny teknologi, nye produkter og nye arbeidsprosesser, og du blir en viktig endringsaktør med breddekunnskap i dagens digitale tidsalder.

Utveksling

Sør-Afrika | University of Cape Town | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10186

USA | University of California, Berkeley | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=685