Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2022.

Om studiet

Vil du jobbe som leder eller medarbeider i en teknologivirksomhet? Med master i innovasjon og ledelse får du en solid teoretisk og praktisk plattform innen innovasjon, entreprenørskap, organisering og ledelse.

Innovasjon og utvikling av produkter og tjenester er et viktig element for at en virksomhet skal lykkes, og for at offentlig sektor skal bli bedre.

Gjennom studiet tilegner du deg teoretisk og praktisk kunnskap innen:

  • innovasjon og entreprenørskap
  • ledelse og organisering
  • forretningsutvikling og digital forretningsforståelse

I siste semester skriver du masteroppgave.

Hvordan er undervisningen?

Undervisningen veksler mellom forelesninger, seminarer, gruppearbeid, skriftlig arbeid, presentasjoner, bedriftsbesøk og personlig veiledning.

Praksis

Du får omfattende praksiserfaring i både nye og etablerte virksomheter. I 2. semester kan du ha et internship ulike steder i verden. Vi har også et alternativt opplegg i Bergensregionen.

I 3. semester gjennomfører vi kurs hvor studentene jobber tverrfaglig. Her kan du utvikle ideer, jobbe med kunnskapsbaserte ideer fra regionale forskings- og næringsmiljø, eller jobbe med en innovasjonsidé eller prosess i et etablert selskap. Du kan også velge å ha praksis i en etablert bedrift 3. semester.

Studiets oppbygging

Vil du studere mer?

En fullført master kvalifiserer deg for opptak til en forskerutdanning, for eksempel til ph.d.-studiet i Ansvarlig innovasjon og regional utvikling ved HVL.

Utveksling

I 2. semester tilbyr vi tre ulike utvekslingsopphold:

  • Du kan ha et studieopphold ved University of California i USA, der utvekslingen er kombinert med internship i en valgfri bedrift i San Fransisco-området.
  • Du kan følge internship-programmet ved University of Cape Town i Sør-Afrika, med fokus på sosialt entreprenørskap.
  • Du kan reise på utveksling til Houston i USA gjennom Gründerskolen.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

  • Utdanningen gir deg et godt utgangspunkt for en karriere innenfor teknologi- eller prosjektledelse for virksomheter i privat og offentlig sektor.
  • Du får et godt grunnlag for å arbeide med ny teknologi, nye produkter og nye arbeidsprosesser, og du blir en viktig endringsaktør med breddekunnskap i den nye digitale virkeligheten.

Utveksling

Sør-Afrika | University of Cape Town | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10186

USA | University of California, Berkeley | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=685