Nøkkelinformasjon

For å bli lærer på 5. –10. trinn, må du ta en femårig grunnskolelærerutdanning for 5. –10. trinn.

Du lærer å undervise elever på 5. –10. trinn, og om fagene du skal undervise dem i. Du lærer om unges utvikling og hvordan du kan fremme læring og mestring hos den enkelte elev.

Utdanningen legger også vekt på klasseledelse, didaktikk, skolen som organisasjon og prøvesystemer.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, femårig (722106)
 • Master, grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, toårig (722109)
 • Grunnskolelærerutdanning, 5.-10. trinn, fireårig (622113)
 • Allmennlærerutdanning, fireårig (622101)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på realfag, 5.-10. trinn, fireårig (622115)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på norsk og samfunnsfag, 5.-10. trinn, fireårig (622118)
 • Grunnskolelærerutdanning med samfunnsfag, 5.-10. trinn, fireårig (622133)
 • Grunnskolelærerutdanning med matematikk, 5.-10. trinn, fireårig (622131)
 • Grunnskolelærerutdanning med norsk, 5.-10. trinn, fireårig (622132)
 • Grunnskolelærerutdanning med vekt på engelsk, 5.-10. trinn, fireårig (622119)
 • Grunnskolelærerutdanning med musikk, 5.-10. trinn, fireårig (622117)
 • Grunnskolelærerutdanning med mat og helse, 5.-10. trinn, fireårig (622126)
 • Grunnskolelærerutdanning med RLE og kroppsøving, 5.-10. trinn, fireårig (622125)
 • Master, fagdidaktikk, studieretning fremmedspråk, toårig (723104)
 • Allmennlærerutdanning med musikk, fireårig (622107)