Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningen kombinerer teologifaglige og diakonifaglige emner og kvalifiserer til å bli diakon i Den norske kirke.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, med fokus på nestekjærlighet, omsorg og fellesskap.

For å bli diakon må du ta en mastergrad i diakoni, som bygger på en bachelorgrad innen for eksempel pedagogikk, helsefag, sosialfag eller samfunnsfag.

Opptakskrav

Lokalt opptak med krav som for eksempel bachelorgrad innen helsefag, sosialfag eller pedagogiske fag. Se den enkelte utdanning for detaljer.

Opptakskrav

Lokalt opptak med krav som for eksempel bachelorgrad innen helsefag, sosialfag eller pedagogiske fag. Se den enkelte utdanning for detaljer.

Varighet

Mastergrad tar 2 år etter fullført bachelorgrad.

Varighet

Mastergrad tar 2 år etter fullført bachelorgrad.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 761902 - Cand.san.-utdanning, diakoni
 • 714103 - Master, diakoni, toårig
 • 714102 - Master, profesjonsetikk og diakoni, toårig
 • 614101 - Diakonutdanning

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 761902 - Cand.san.-utdanning, diakoni
 • 714103 - Master, diakoni, toårig
 • 714102 - Master, profesjonsetikk og diakoni, toårig
 • 614101 - Diakonutdanning

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Cand.san.-utdanning, diakoni (761902)
 • Master, diakoni, toårig (714103)
 • Master, profesjonsetikk og diakoni, toårig (714102)
 • Diakonutdanning (614101)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.