Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

MF vitenskapelig høyskole Oslo

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Studietempo

Heltid

Om studiet

Er du opptatt av dine medmennesker, frivillig engasjement, samfunnsforståelse, fellesskap og mangfold? Ønsker du å kombinere tro og faglighet?

Masterstudiet i diakoni retter seg mot sosionomer, sykepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor sosial-, helse- eller pedagogisk utdanning som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon.

Masterprogrammet gir deg innsikt i kirkens diakonale oppdrag. Samtidig sikter studiet mot å utvikle ferdigheter og holdninger som er aktuelle for utøvelsen av diakoni.

Studiet er et fellesgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og Det teologiske menighetsfakultet og er tilrettelagt som et heltidsstudium over to år eller deltidsstudium over fire år.

Opptakskrav

Bachelorgrad innen sosialfaglig, helsefaglig eller pedagogisk utdanning. Det forutsettes normalt at veiledet praksis inngår i bachelorgraden. Opptak kan i tillegg skje på grunnlag av dokumenterte kvalifikasjoner som anses som likeverdige med utdanningsløpene nevnt ovenfor. Det kreves et karaktersnitt på minimum C.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes direkte til MF (heltidsstudier) eller VID vitenskapelige høgskole (deltidsstudier) via skolenes Søknadsweb innen 15. april.

Karrieremuligheter

Etter fullført studium er du kvalifisert for arbeid som diakon i Den norske kirke eller andre kirkesamfunn. Du vil også være kvalifisert for andre fag- og lederstillinger innenfor ulike institusjoner og organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer i tillegg for videre studier på phd.nivå.

Kvalifikasjon/tittel

Master i diakoni