Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid, deltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

.

Om studiet

Er du engasjert i dine medmennesker? Vil du arbeide for rettferdighet og inkluderende fellesskap?

Masterstudiet i diakoni gir deg innsikt i hvordan kirken og diakonale institusjoner kan møte aktuelle sosiale utfordringer. Studiet gir kunnskap om hvordan diakoni, forstått som kirkens omsorgstjeneste, blir praktisert i ulike velferdskontekster. Gjennom fag som diakonivitenskap, ledelse og sjelesorg settes du i stand til å utøve diakoni lokalt og internasjonalt.

Masterstudiet i diakoni retter seg mot sosionomer, sykepleiere, lærere eller andre med bachelorgrad eller tilsvarende innenfor sosialfaglig, helsefaglig, pedagogisk eller praktisk-kirkelig utdanning som ønsker å engasjere seg i framtidsrettet omsorg, diakoni, bistand og misjon.

Master i diakoni tilbys i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. Studiet kan tas på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år.

Opptakskrav

- Bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor helsefag, sosialfag, praktisk-teologiske fag, samfunnsfag eller pedagogiske fag hvor man i eller utenfor bachelorgraden har vært gjennom veiledet praksis.

Disse utdanningsløpene vil sammen med Master i diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den norske kirke.

Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for opptak til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 studiepoeng innenfor teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor.

All dokumentasjon må være lastet opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Opptaksinformasjon

Oppstart høst.

Du søker om opptak gjennom Søknadsweb. Søknadsfristen er 15.april.

Dersom det er ledige studieplasser etter søknadsfristen vil det være mulig å søke på disse fram til senest 15. august

Videre studier

Studiet kvalifiserer for videre studier på phd.nivå.

Karrieremuligheter

Etter fullført studium er du kvalifisert for arbeid som diakon i Den norske kirke dersom Den norske kirkes krav til bachelorutdanning er innfridd, eller andre kirkesamfunn. Du vil også være kvalifisert for andre fag- og lederstillinger innenfor ulike institusjoner og organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjon/tittel

Master i diakoni