Nøkkelinformasjon

Fagretningen Maritime fag skal bidra til å utdanne dekks- og maskinoffiserer på ledelsesnivå til den maritime næring på alle nivåer.

Utdanningen dekksoffiser på ledelsesnivå gir deg opplæring på ledelsesnivå i navigering, lasting, lossing og stuing, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Utdanningen maskinoffiser på ledelsesnivå gir deg opplæring på ledelsesnivå i maskineri, elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Utdanninger

Viser 21 utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, forpleiningsleder i maritim sektor, ettårig (583301)
  • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, ettårig (581311)
  • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, toårig (581309)
  • Maritime navigasjonsfag (5813)
  • Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå, ettårig (555225)
  • Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, toårig (555220)
  • Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå (555217)
  • Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå (555218)

Relevante yrker