Beskrivelse

Fagretningen Maritime fag skal bidra til å utdanne dekks- og maskinoffiserer på ledelsesnivå til den maritime næring på alle nivåer.

Utdanningen dekksoffiser på ledelsesnivå gir deg opplæring på ledelsesnivå i navigering, lasting, lossing og stuing, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Utdanningen maskinoffiser på ledelsesnivå gir deg opplæring på ledelsesnivå i maskineri, elektriske og elektroniske anlegg og kontrollinstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fiske og fangst (for dekksoffiser) eller som motormann (for maskinoffiser) eller realkompetanse. Det er i tillegg spesielle opptakskrav for dekksoffisersutdanningen og maskinoffisersutdanningen.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fiske og fangst (for dekksoffiser) eller som motormann (for maskinoffiser) eller realkompetanse. Det er i tillegg spesielle opptakskrav for dekksoffisersutdanningen og maskinoffisersutdanningen.

Varighet

2 år heltid

Varighet

2 år heltid


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 583301 - Fagskoleutdanning, forpleiningsleder i maritim sektor, ettårig
 • 581311 - Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, ettårig
 • 581309 - Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, toårig
 • 5813 - Maritime navigasjonsfag
 • 555225 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå, ettårig
 • 555220 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, toårig
 • 555217 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå
 • 555218 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 583301 - Fagskoleutdanning, forpleiningsleder i maritim sektor, ettårig
 • 581311 - Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, ettårig
 • 581309 - Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, toårig
 • 5813 - Maritime navigasjonsfag
 • 555225 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå, ettårig
 • 555220 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, toårig
 • 555217 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå
 • 555218 - Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå

Finn yrker


Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, forpleiningsleder i maritim sektor, ettårig (583301)
 • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, ettårig (581311)
 • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, toårig (581309)
 • Maritime navigasjonsfag (5813)
 • Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå, ettårig (555225)
 • Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, toårig (555220)
 • Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå (555217)
 • Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå (555218)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.