Nøkkelinformasjon

Logoen til fagskolen Møre og Romsdal
Logoen til fagskolen Møre og Romsdal

Studiested

Ålesund

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-DEO0003

Antall studieplasser

54

Søknadskode (SO)

20723-6

Om studiet

Vil du seile store, høyteknologiske skip? Da er dekksoffiser noe for deg.

Studieretningen er en fordypning innenfor maritime fag som gir kompetanse som dekksoffiser. Hensikten er å utdanne dekksoffiserer med holdninger, kompetanse og yrkesetikk og gi den kvaliteten som kreves for å møte morgendagens utfordringer. Utdannelsen oppfyller og sikrer internasjonale og nasjonale krav til kompetanse.   

Studieretningen gir deg dypere opplæring i: 

 • navigering. 
 • lasting, lossing og stuing. 
 • kontroll av skipets drift.
 • maritim kommunikasjon på norsk og engelsk. 
 • vedlikehold.
 • omsorg for personer om bord og vern av havmiljøet. 
   

Studieretningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen). Den tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2 (og B-II/2) og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 1. 

Opptakskrav

På generelt grunnlag er opptakskravet for denne studieretningen: 

 • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fisker. 
 • engelsk og norsk kunnskaper tilsvarende vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, og matematikk og naturfag tilsvarende vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram.

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak

 

Karrieremuligheter

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studieretningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen). Den tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2 (og B-II/2) og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 1. 

Ved fullført utdanning så kan du: 

 • Planlegge og gjennomføre seilas, lasting, lossing og andre prosjektet innen driften av skip 
 • Utføre arbeid med navigering, lasting/lossing, drift og overvåkning av skip 
 • Gjøre rede for dine valg av metoder, prosesser og teknikker  
 • Kartlegge en situasjon som oppstår om bord, identifisere hvordan dette påvirker skipets sikkerhet og identifisere behov for å iverksette tiltak 
 • Bygge relasjoner med andre nautikere, og med leverandører 
 • Bidra til organisasjonsutvikling om bord ved å bruke ny teknologi og nye arbeidsmetoder 

Det er helsekrav for offiserer og mannskap som skal tjenestegjøre på skip. Helsekravene er spesifisert i «Forskrift om helseundersøking av arbeidstakere på skip og flyttbare innretninger» FOR 2001-10-19 nr. 1309. 

Utdannelsen gir mulighet til å tjene som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann og skipsfører på fartøyer med stigende bruttotonnasje og fartsområde, opp til uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde. Mulighetene og videre kvalifikasjoner og stillinger utover dette er avhengig av hvilken sertifisering, fartstid og utdannelse du oppnår. For mer informasjon, se studieplanen. 

Alle utdanninger innen