Nøkkelinformasjon

Logo Nordland fagskole
Logo Nordland fagskole

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-DEO0008

Antall studieplasser

24

Søknadskode (SO)

20396-10

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Maritime fag. Utdanningens hensikt er å utdanne dekksoffiserer med moral, holdninger, kompetanse og yrkesetikk som kjennetegn på den kvalitet som kreves for å møte morgendagens utfordringer.

Utdanningen dekksoffiser på ledelsesnivå gir deg opplæring på ledelsesnivå i navigering, lasting, lossing og stuing, kontroll av skipets drift og omsorg for personer om bord.

Fordypningen gir deg kompetanse som er beskrevet i internasjonal norm for kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (STCW konvensjonen).

Avhengig av fartstid i underordnede stillinger, skipsstørrelse og fartsområde, kvalifiserer utdanningen til stillinger som ansvarshavende vaktoffiser, overstyrmann, skipsfører og sjøkaptein.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det kan kreves politiattest og at det er krav om helseattest og fargesyn for å løse sertifikat og tjenestegjøre ombord

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev som matros eller fiske og fangst.

Eller realkompetansevurdering, jfr Lovdata: Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning ved Nordland fagskole § 2-2. Opptakskrav

For opptak direkte til andre studieår se opptaksregler på Samordna opptak.

 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

 

Alle utdanninger innen