Sist oppdatert 22. juli 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Utdanningen legger vekt på læring gjennom erfaring. Du får solide kvalifikasjoner innenfor formgiving og teknikk.

Arkitekturutdanningen er en femårig mastergrad.

Opptak

For å komme inn på arkitekturutdanning må du som regel ha generell studiekompetanse og gjennomføre en eller flere opptaksprøver.

Noen utdanninger har tilsynelatende svært høye poenggrenser. Disse poenggrensene er summen av karakterpoeng og poeng fra opptaksprøve.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og opptaksprøve. Lokalt opptak er vanlig. Les mer på den enkelte utdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og opptaksprøve. Lokalt opptak er vanlig. Les mer på den enkelte utdanning.

Varighet

Bachelorgrad tar vanligvis 3 år og mastergrad tar normalt 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar vanligvis 3 år og mastergrad tar normalt 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 857299 - Arkitektur, uspesifisert, forskerutdanning
 • 857204 - Dr.philos.-utdanning, arkitektur
 • 857203 - Ph.d.-program, arkitektur
 • 857202 - Dr.techn.-utdanning, arkitektur
 • 8572 - Arkitektur
 • 757901 - Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig
 • 757299 - Arkitektur, uspesifisert, høyere nivå
 • 757210 - Master, arkitektur, toårig
 • 757207 - Master, landskapsarkitektur, toårig
 • 757206 - Master, landskapsarkitektur, femårig
 • 757205 - Master, arkitektur, femårig
 • 757204 - Master, arkitektur, 5½-årig
 • 757203 - Master of Science, arkitektur, toårig
 • 7572 - Arkitektur
 • 757102 - Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur
 • 713419 - Master, arkitekturvern, 1½-årig
 • 657299 - Arkitektur, uspesifisert, lavere nivå
 • 6572 - Arkitektur
 • 651419 - Bachelor, landskapsplanlegging, treårig
 • 616503 - Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
 • 616502 - Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
 • 616501 - Diplomstudium, møbel- og innredningsarkitektur, fireårig
 • 716502 - Master, design, studieretning interiørarkitektur og møbeldesign, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 857299 - Arkitektur, uspesifisert, forskerutdanning
 • 857204 - Dr.philos.-utdanning, arkitektur
 • 857203 - Ph.d.-program, arkitektur
 • 857202 - Dr.techn.-utdanning, arkitektur
 • 8572 - Arkitektur
 • 757901 - Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig
 • 757299 - Arkitektur, uspesifisert, høyere nivå
 • 757210 - Master, arkitektur, toårig
 • 757207 - Master, landskapsarkitektur, toårig
 • 757206 - Master, landskapsarkitektur, femårig
 • 757205 - Master, arkitektur, femårig
 • 757204 - Master, arkitektur, 5½-årig
 • 757203 - Master of Science, arkitektur, toårig
 • 7572 - Arkitektur
 • 757102 - Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur
 • 713419 - Master, arkitekturvern, 1½-årig
 • 657299 - Arkitektur, uspesifisert, lavere nivå
 • 6572 - Arkitektur
 • 651419 - Bachelor, landskapsplanlegging, treårig
 • 616503 - Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
 • 616502 - Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig
 • 616501 - Diplomstudium, møbel- og innredningsarkitektur, fireårig
 • 716502 - Master, design, studieretning interiørarkitektur og møbeldesign, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Arkitektur, uspesifisert, forskerutdanning (857299)
 • Dr.philos.-utdanning, arkitektur (857204)
 • Ph.d.-program, arkitektur (857203)
 • Dr.techn.-utdanning, arkitektur (857202)
 • Arkitektur (8572)
 • Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig (757901)
 • Arkitektur, uspesifisert, høyere nivå (757299)
 • Master, arkitektur, toårig (757210)
 • Master, landskapsarkitektur, toårig (757207)
 • Master, landskapsarkitektur, femårig (757206)
 • Master, arkitektur, femårig (757205)
 • Master, arkitektur, 5½-årig (757204)
 • Master of Science, arkitektur, toårig (757203)
 • Arkitektur (7572)
 • Cand.agric.-utdanning, landskapsarkitektur (757102)
 • Master, arkitekturvern, 1½-årig (713419)
 • Arkitektur, uspesifisert, lavere nivå (657299)
 • Arkitektur (6572)
 • Bachelor, landskapsplanlegging, treårig (651419)
 • Bachelor, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig (616503)
 • Høgskolekandidat, interiørarkitektur og møbeldesign, treårig (616502)
 • Diplomstudium, møbel- og innredningsarkitektur, fireårig (616501)
 • Master, design, studieretning interiørarkitektur og møbeldesign, toårig (716502)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.