Nøkkelinformasjon

Arkeologi er faget der man studerer tidligere kulturer og samfunn ut ifra de sporene disse har etterlatt. Ved å beskrive, systematisere og analysere disse sporene får man kunnskap om menneskene som levde før oss.

Studiet har vanligvis noe praksis i form av feltarbeid.

Du kan velge å spesialisere deg etter tema, område eller tid. Det betyr at du kan spesialisere deg på for eksempel bergkunst, nordsamisk arkeologi eller vikingtiden. 

Utdanninger

Viser 9 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkeologi Master og høyere Universitetet i Oslo
Arkeologi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 38.40 47.60
Arkeologi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Arkeologi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 38.20 43.90
Arkeologi - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Arkeologi - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelorprogram i arkeologi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Alle Alle
Kulturminneforvaltning - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Masterprogram i arkeologi Master og høyere Universitetet i Bergen

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Arkeologi, uspesifisert, forskerutdanning (813399)
 • Ph.d.-program, arkeologi (813302)
 • Dr.art.-utdanning, arkeologi (813301)
 • Master, arkeologi, kunsthistorie og konservering, toårig (713909)
 • Master, kulturminneforvaltning, toårig (713420)
 • Arkeologi, uspesifisert, høyere nivå (713399)
 • Master, arkeologi, toårig (713306)
 • Mag.art.-utdanning, klassisk arkeologi (713304)
 • Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi (713303)
 • Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi (713302)
 • Cand.philol.-utdanning, arkeologi (713301)
 • Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, treårig (613911)
 • Arkeologi, uspesifisert, lavere nivå (613399)
 • Bachelor, arkeologi, treårig (613302)
 • Arkeologi, lavere nivå (613301)

Relevante yrker