Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Arkeologi er faget der man studerer tidligere kulturer og samfunn ut ifra de sporene disse har etterlatt. Ved å beskrive, systematisere og analysere disse sporene får man kunnskap om menneskene som levde før oss.

Studiet har vanligvis noe praksis i form av feltarbeid.

Du kan velge å spesialisere deg etter tema, område eller tid. Det betyr at du kan spesialisere deg på for eksempel bergkunst, nordsamisk arkeologi eller vikingtiden. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være lokalt opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være lokalt opptak.

Varighet

Bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år. Doktorgrad tar normalt 3 år etter fullført mastergrad.

Varighet

Bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år. Doktorgrad tar normalt 3 år etter fullført mastergrad.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 813399 - Arkeologi, uspesifisert, forskerutdanning
 • 813302 - Ph.d.-program, arkeologi
 • 813301 - Dr.art.-utdanning, arkeologi
 • 713909 - Master, arkeologi, kunsthistorie og konservering, toårig
 • 713420 - Master, kulturminneforvaltning, toårig
 • 713399 - Arkeologi, uspesifisert, høyere nivå
 • 713306 - Master, arkeologi, toårig
 • 713304 - Mag.art.-utdanning, klassisk arkeologi
 • 713303 - Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi
 • 713302 - Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi
 • 713301 - Cand.philol.-utdanning, arkeologi
 • 613911 - Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, treårig
 • 613399 - Arkeologi, uspesifisert, lavere nivå
 • 613302 - Bachelor, arkeologi, treårig
 • 613301 - Arkeologi, lavere nivå

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 813399 - Arkeologi, uspesifisert, forskerutdanning
 • 813302 - Ph.d.-program, arkeologi
 • 813301 - Dr.art.-utdanning, arkeologi
 • 713909 - Master, arkeologi, kunsthistorie og konservering, toårig
 • 713420 - Master, kulturminneforvaltning, toårig
 • 713399 - Arkeologi, uspesifisert, høyere nivå
 • 713306 - Master, arkeologi, toårig
 • 713304 - Mag.art.-utdanning, klassisk arkeologi
 • 713303 - Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi
 • 713302 - Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi
 • 713301 - Cand.philol.-utdanning, arkeologi
 • 613911 - Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, treårig
 • 613399 - Arkeologi, uspesifisert, lavere nivå
 • 613302 - Bachelor, arkeologi, treårig
 • 613301 - Arkeologi, lavere nivå

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Arkeologi, uspesifisert, forskerutdanning (813399)
 • Ph.d.-program, arkeologi (813302)
 • Dr.art.-utdanning, arkeologi (813301)
 • Master, arkeologi, kunsthistorie og konservering, toårig (713909)
 • Master, kulturminneforvaltning, toårig (713420)
 • Arkeologi, uspesifisert, høyere nivå (713399)
 • Master, arkeologi, toårig (713306)
 • Mag.art.-utdanning, klassisk arkeologi (713304)
 • Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi (713303)
 • Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi (713302)
 • Cand.philol.-utdanning, arkeologi (713301)
 • Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, treårig (613911)
 • Arkeologi, uspesifisert, lavere nivå (613399)
 • Bachelor, arkeologi, treårig (613302)
 • Arkeologi, lavere nivå (613301)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.