Nøkkelinformasjon

Arkeologi er faget der man studerer tidligere kulturer og samfunn ut ifra de sporene disse har etterlatt. Ved å beskrive, systematisere og analysere disse sporene får man kunnskap om menneskene som levde før oss.

Studiet har vanligvis noe praksis i form av feltarbeid.

Du kan velge å spesialisere deg etter tema, område eller tid. Det betyr at du kan spesialisere deg på for eksempel bergkunst, nordsamisk arkeologi eller vikingtiden. 

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Arkeologi, uspesifisert, forskerutdanning (813399)
 • Ph.d.-program, arkeologi (813302)
 • Dr.art.-utdanning, arkeologi (813301)
 • Master, arkeologi, kunsthistorie og konservering, toårig (713909)
 • Master, kulturminneforvaltning, toårig (713420)
 • Arkeologi, uspesifisert, høyere nivå (713399)
 • Master, arkeologi, toårig (713306)
 • Mag.art.-utdanning, klassisk arkeologi (713304)
 • Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi (713303)
 • Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi (713302)
 • Cand.philol.-utdanning, arkeologi (713301)
 • Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, treårig (613911)
 • Arkeologi, uspesifisert, lavere nivå (613399)
 • Bachelor, arkeologi, treårig (613302)
 • Arkeologi, lavere nivå (613301)

Relevante yrker