Utdanningstilbud

Viser 33 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Anlegg Høyere fagskolegrad Porsgrunn
Automatisering Høyere fagskolegrad Porsgrunn
Bransjeprogram - Bærekraftig håndtering av batterianfall Fagskolestudium
Bransjeprogram - Energirådgiver for byggebransjen Fagskolestudium
Bransjeprogram - HMS i eksplosjonsfarlige områder Fagskolestudium
Bransjeprogram - Håndtering av farlig avfall Fagskolestudium
Bransjeprogram - Logistikk og transport Fagskolestudium
Bransjeprogram Elektro: Termografering og brannrisiko. 2,5 studiepoeng Fagskolestudium
Bygg Høyere fagskolegrad Porsgrunn
Bygningsautomatisering Høyere fagskolegrad Porsgrunn
Bygningsautomatisering (fordypning) Fagskolegrad Porsgrunn
Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter Fagskolestudium Porsgrunn
Dekksoffiser på ledelsesnivå Høyere fagskolegrad Horten
Digitalisering og prosessteknikk Fagskolestudium Porsgrunn
Elektronikk Høyere fagskolegrad Horten
Elektrotekniker Fagskolestudium Horten
Elkraft Høyere fagskolegrad Horten, Porsgrunn
Energitekniker Fagskolestudium Horten
Grønne smarte bygg, 15 studiepoeng Fagskolestudium
HMS-ledelse Fagskolestudium

Vårt mål er å tilby gode høyere yrkesfaglige utdanninger innen ledelse, helse, elektro, teknologi, maritim og bygg/anlegg. De elektrorelaterte utdanningen utgjør et av landets største fagmiljøer innen feltet. Vi samarbeider tett med lokalt arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og industrielle nettverk for å sikre at våre utdanningstilbud er relevante, oppdaterte og i samsvar med arbeidslivets behov. Skolen har også stor aktivitet på bransjetilpassede delutdanninger med studiepoeng. Vi tilbyr alt fra komplette fagskoleutdanninger til kortere modulbaserte utdanninger og kurs. Skolen har i dag totalt ca. 1100 studenter.

Skolen har to studiesteder - Horten og Porsgrunn