Vårt mål er å tilby gode høyere yrkesfaglige utdanninger innen ledelse, helse, elektro, teknologi, maritim og bygg/anlegg. De elektrorelaterte utdanningen utgjør et av landets største fagmiljøer innen feltet. Vi samarbeider tett med lokalt arbeidsliv, bransjeorganisasjoner og industrielle nettverk for å sikre at våre utdanningstilbud er relevante, oppdaterte og i samsvar med arbeidslivets behov. Skolen har også stor aktivitet på bransjetilpassede delutdanninger med studiepoeng. Vi tilbyr alt fra komplette fagskoleutdanninger til kortere modulbaserte utdanninger og kurs. Skolen har i dag totalt ca. 1100 studenter.

Skolen har to studiesteder - Horten og Porsgrunn

Fagskolen Vestfold og Telemark

Telefon: 35 91 77 50
fagskolen-vestfoldogtelemark.no

Studiesteder

  • Porsgrunn
  • Horten

Utdanningstilbud

Det er 23 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted
Anlegg Høyere fagskolegrad Porsgrunn
Bransjeprogram Elektro: Grønne smarte bygg, 15 studiepoeng Fagskolestudium
Bransjeprogram Elektro: Termografering og brannrisiko. 2,5 studiepoeng Fagskolestudium
Bygg Høyere fagskolegrad Porsgrunn
Bygningsautomatisering Høyere fagskolegrad Porsgrunn
Bygningsautomatisering (fordypning) Fagskolegrad Porsgrunn
Bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter Fagskolestudium Porsgrunn
Dekksoffiser på ledelsesnivå Høyere fagskolegrad Horten
Digitalisering og prosessteknikk Fagskolestudium Porsgrunn
Elektronikk Høyere fagskolegrad Horten
Elektrotekniker Fagskolestudium Horten
Elkraft Høyere fagskolegrad Horten, Porsgrunn
Energitekniker Fagskolestudium Horten
Industriell automatisering Høyere fagskolegrad Porsgrunn
Kjøkken- og restaurantledelse Fagskolegrad Horten, Porsgrunn
Klima, energi og miljø i bygg (KEM) Høyere fagskolegrad Porsgrunn
Maskinteknikk Høyere fagskolegrad Porsgrunn
Palliativ omsorg Fagskolegrad Horten, Porsgrunn
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskolegrad Horten, Porsgrunn
Rehabilitering av verna konstruksjoner i betong, mur og puss Fagskolestudium Porsgrunn