Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Master i medisinsk bildeteknologi ved NTNU er et studietilbud for deg som har en bachelorgrad innen helsefag, f.eks. i radiografi, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi eller sykepleie. Studiet går på deltid over fire år. I tillegg til samlinger er det mye nettbasert undervisning, som gjør det mulig å kombinere studiet med jobb. Masterprogrammet har to separate studieretninger innenfor henholdsvis magnetisk resonans (MR) og ultralyd. Gjennom studiet bygger du opp generell kompetanse i forskning og utviklingsarbeid innen bildeteknologi, og spisskompetanse innen den bildediagnostiske modaliteten som du velger. Med en master i medisinsk bildeteknologi får du kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i skjæringspunktet mellom realfag og helsefag. Du lærer å planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt, og vil være kvalifisert for forsknings- og utviklingsarbeid i medisinsk bildeteknologi, både i privat og offentlig sektor.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i medisinsk bildeteknologi