Nøkkelinformasjon

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • 38.80 (primær)
  • 42.30 (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

194438

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Tror du geografi bare handler om hvor Himalaya ligger og hvor stor Mjøsa er? Geografifaget er mye mer enn det! Geografi er studiet av mennesker, samfunn og natur, og sammenhengen mellom disse. Du får en bedre forståelse for vår egen hverdag, det samfunnet vi lever i, og den verden som vi er en del av.  

I flere av emnene du skal ta, er det feltkurs og ekskursjoner. I felt får du direkte kontakt med det du lærer om i forelesninger og på lesesalen. Feltkurs er også viktig for det sosiale samholdet i studentgruppa.  .Du lærer å forstå og analysere noen av vår tids viktigste utfordringer og muligheter knyttet til:

  • Urbanisering
  • Omstilling
  • Migrasjon
  • Miljøtrusler
  • Klimaendringer 

Du lærer også om hvordan sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold påvirker steder, hvordan vannet, isen og vinden endrer landskapet, og om sammenhengen mellom miljøproblemer, fattigdom, rask økonomisk vekst og knapphet på ressurser. 

Med en bachelor i geografi får du bred og relevant kompetanse som gjør deg godt egnet til mange ulike arbeidsoppgaver i ulike sektorer, for eksempel areal- og samfunnsplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling, bistand og samferdsel. Etter utdanningen kan du jobbe i bedrifter og organisasjoner som: -kommune og fylkeskommune -departement og andre statlige organer som Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energiverk (NVE) og Statens kartverk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i geografi