Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 60
Søknadskode (SO): 194438

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

15. mars 2023.

Om studiet

Vil du lære om hvordan sosiale, politiske, økonomiske og kulturelle forhold påvirker steder? Hvordan vannet, isen og vinden endrer landskapet, og om sammenhenger mellom miljøproblemer, fattigdom, rask økonomisk vekst og knapphet på ressurser?

Geografi er studiet av mennesker, samfunn og natur, og sammenhengen mellom disse. Du får en bedre forståelse for vår egen hverdag, det samfunnet vi lever i, og den verden som vi er en del av.

Institutt for geografi ved NTNU, tilbyr studier som dekker sentrale samfunnsgeografiske kunnskapsområder samtidig som Geografiske informasjonssystemer (GIS) og naturgeografi utgjør viktige deler av instituttets utdanningsprofil.

Du lærer å forstå og analysere noen av vår tids viktigste utfordringer og muligheter knyttet til:

  • Urbanisering
  • •Omstilling
  • Migrasjon
  • Miljøtrusler
  • Klimaendringer

I flere av emnene du skal ta, er det feltkurs og ekskursjoner. I felt får du direkte kontakt med det du lærer om i forelesninger og på lesesalen. Feltkurs er også viktig for det sosiale samholdet i studentgruppa.

Med en bachelor i geografi får du bred og relevant kompetanse som gjør deg godt egnet til mange ulike arbeidsoppgaver i ulike sektorer, for eksempel areal- og samfunnsplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling, bistand og samferdsel. Etter utdanningen kan du jobbe i bedrifter og organisasjoner som for eksempel:

  • kommune og fylkeskommune
  • departement og andre statlige organer som Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energiverk (NVE) og Statens kartverk

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i geografi