Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

18. januar 2024.

Om studiet

Vil du jobbe profesjonelt med karriereveiledning? Denne videreutdanningen gjør deg kompetent til å arbeide med karrierevalg, for eksempel hos NAV eller innenfor skole og utdanning.

Videreutdanning i karriereveiledning retter oppmerksomheten mot behovet for helhetlige karriereveiledningstilbud i et livslangt perspektiv.

Nasjonalt er det et mål å øke tilgangen til tjenestene, styrke kvaliteten i karriereveiledningen og bidra til likeverdige tilbud for unge og voksne i alle livsfaser. Studiet er et tiltak for å styrke og profesjonalisere karriereveiledningen som tilbys på tvers av sektorer, og tar utgangspunkt i tre hovedtemaer:

  • Teoretiske perspektiver på karriere, karrierevalg og karriereveiledning
  • Prosesser og arbeidsmåter i karriereveiledning
  • Karriereveiledning i et organisasjons- og nettverksperspektiv

Videreutdanningen er erfaringsbasert og knyttes både til grunnlagsforståelse og utøvelse av karriereveiledningsfaget. Det innebærer at læreprosessen tar utgangspunkt i å knytte sammen den praktiske og teoretiske delen av fagfeltet for å lære utforming, gjennomføring og utvikling av fagfeltet.

Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra samfunnsvitenskapelige disipliner generelt, og karriereveiledningsfeltet spesielt, samt profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å knytte sammen praktisk erfaring med teoretiske perspektiver, og på den måten videreutvikle sin personlige kompetanse.

God karriereveiledning har betydning for både individet og samfunnet, og kan bidra til å styrke næringsliv og lokalsamfunn ved å fremme rekruttering og bosetting. I tillegg til å drive karriereveiledning i skole og utdanningssektoren, kan karriereveiledning være særlig nyttig for voksne i omstilling, sykmeldte med behov for omstilling i arbeidslivet, unge voksne uten fullført videregående opplæring og minoritetsspråklige.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Opptakskravet er minimum en bachelorgrad eller annen tilsvarende utdanning og minst ett års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller relasjonsarbeid.

Les mer om søknad og opptak

Kvalifikasjon/tittel

Karriereveiledning