Fakta

Sted:
Lillehammer
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

God karriereveiledning har stor betydning for den enkelte, men også for næringsliv og lokalsamfunn. Denne yrkesrelaterte utdanningen passer for deg som vil jobbe profesjonelt med veiledning.

Videreutdanning i karriereveiledning retter oppmerksomheten mot behovet for helhetlig karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Studiet legger til grunn at karriereveiledning angår alle elever i grunnopplæringen og mange personer, i ulike livssituasjoner, i den voksne delen av befolkningen.

Studiet er et tiltak for å styrke og profesjonalisere karriereveiledningen som tilbys på tvers av sektorene i et livslangt perspektiv. Studiet tar utgangspunkt i tre hovedtemaer:

  • Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring
  • Å veilede – prosesser og arbeidsmåter
  • Karriereveiledning i et organisasjons- og nettverksperspektiv

Denne videreutdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at studentenes erfaringer i å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er utgangspunkt for læreprosesser. Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for å på den måten å videreutvikle sin personlige kompetanse.

God karriereveiledning har betydning for næringsliv og lokalsamfunn ved å fremme rekruttering og bosetting. Særlige utfordringer på veiledningssiden gjelder voksne i omstilling, sykmeldte med behov for re-orientering i arbeidslivet, unge voksne uten fullført videregående opplæring og minoritetsspråklige.

Utdanningen bidrar til å se og forstå hvordan tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører innenfor karriereveiledningstjenester, arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner i fellesskap kan nå utdanningspolitiske og arbeidsmarkedspolitiske mål.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Opptakskravet er minimum en bachelorgrad eller annen tilsvarende utdanning og minst ett års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller relasjonsarbeid. 

Studiet tar først og fremst sikte på å profesjonalisere yrkesutøvere som allerede har veilederfunksjoner. Studiet er lagt opp slik at studentene i stor grad bruker arbeidsplassen som læringsarena i sine arbeidskrav. Dette betyr at studiet er vanskelig gjennomførbart for studenter som ikke har en arbeidsplass (eller kan få tilgang til en) hvor det drives veiledningsarbeid.

Les mer om søknad og opptak

Kvalifikasjon/tittel

Karriereveiledning