Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

9. februar 2024.

Om studiet

Helse- og omsorgssektoren er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Målsettingen er å gi studentene en innføring i sentrale ledelsesbegreper og metoder for å kunne møte utfordringer innenfor helse- og sosialtjenesten. Videreutdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Møre og Romsdal.

Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og omsorgssektoren står overfor, bl.a. gjennom sterkere krav til brukermedvirkning og vekst i antall private aktører. Faginnholdet er organisert i fem hovedtemaer: Styring, organisasjon og ledelse Juss i helse- og sosialtjenesten Økonomistyring i helse- og sosialtjenesten Personalledelse Endring og ledelse

Undervisningsopplegg

Studiet er samlingsbasert med nettstøtte. Les mer om vurderingsordninger og eksamen i studie-og emneplanene.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak 2023. Søknadskode: 4345

Anbefalt forhåndskunnskap

Minimum 3-årig universitets- eller høgskuleutdanning. Søkjarar med leiarerfaring frå helse- og sosialtenestene vil bli prioritert.