Nøkkelinformasjon

Om studiet

Lær mer om dyrene og naturen vi omgir oss med. Jobb med hund, kaniner og andre husdyr. Lær om dyrs adferd, dyrenes behov og hvordan ta vare på dyr i naturen og hjemme.

På "Dyreomsorg" lærer du mer om alt fra gårdsdrift og dyreparker, til forvaltning av ville dyr og dyr i hjemmet. 

På skolen steller vi kaniner og høner selv, og ellers er vi på besøk på blant annet gårder, i stall og i Kristiansand dyrepark. Vi skal være med på sauesanking på fjellet på høsten og hundekjøring på vinteren og vi er mye ute i naturen, både med og uten dyr. I tillegg skal vi reise på linjetur(er) som elevene selv får være med og planlegge. 

Dette er noe du som elev kan få oppleve og lære mer om i løpet av skoleåret:

 • Stell av hest
 • Saue-sanking, -klipping, -slakt og lamming
 • Vi ruger frem egne kyllinger i rugemaskin
 • Daglig stell av våre kaniner
 • Produksjonsdyr
 • Dyreparker
 • Læring om truede dyrearter
 • Klimaendringer og påvirkningen det har på vår planet og våre dyr
 • Dyreadferd
 • Trening, aktivisering og miljøberikelse
 • Tur i skog og mark med og uten dyr
 • Regnskog og norsk skog
 • Ville dyr og forvaltning
 • Hund

Har du noen spørsmål? Kontakt linjelærer på hss@evjefhs.no! 

Opptak til studiet

Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.