Utdanningstilbud

Viser 61 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted
Anlegg, heltid Høyere fagskolegrad Undervisning ved lærestedet, heltid Fredrikstad, Kongsberg
Anlegg, nettbasert Høyere fagskolegrad Nettstøttet, deltid Kongsberg
Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehage Fagskolestudium Nettstudium, Samlingsbasert, deltid Rud
Arbeid med sårbare barn og unge, modulbasert Fagskolegrad Nettstudium, Samlingsbasert, deltid
Arbeid med sårbare barn og unge, nettbasert med samlinger Fagskolegrad Nettstudium, Samlingsbasert, deltid Fredrikstad
Automatisering, heltid Høyere fagskolegrad Undervisning ved lærestedet, heltid Kongsberg
Automatisering, nettbasert Høyere fagskolegrad Nettstudium, Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Kongsberg, Strømmen
Avansert prehospital kompetanse Fagskolegrad Nettstøttet, Samlingsbasert, Undervisning ved lærestedet, deltid Fredrikstad
Barn med særskilte behov, deltid Fagskolegrad Undervisning ved lærestedet, deltid Fredrikstad, Indre Østfold, Kongsberg, Strømmen
Barsel og barnepleie, nettbasert Fagskolegrad Nettstøttet, Samlingsbasert, Undervisning ved lærestedet, deltid Fredrikstad

Fagskolen i viken tilbyr studier innen fagområdene;

 

Vår misjon er å gi fagarbeidere muligheten til å heve sin fagkompetanse med høyere yrkesfaglig utdanning. 

Vi har lang tradisjon med å utdanne fagfolk, faktisk 125 års erfaring med etter- og videreutdanningstilbud til fagarbeidere. Som offentlig fagskole er vi stolt av å være Norges største, med 1600 studenter. Vi er opptatt av kvalitet i våre utdanninger og at våre studenter vil få relevant fagkompetanse som yrkessektoren etterspør i markedet. Vi er kjent for nært samarbeid med yrkessektoren, slik at vi hele tiden tilbyr og videreformidler den nyeste fagkompetansen i markedet. 

Våre fagskolestudier er korte yrkesrettede, som kan tas over 2-4 år, på heltid, deltid, eller nettbaserte utdanningsløp. 

Vi har disse nettilbudene, lenke

I 2020 ble vi Fagskolen i Viken etter sammenslåing av tidligere Fagskolen i Østfold, Fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen Oslo og Akershus (studier tilknytning til Akershus).

Nærhet til fagmiljøene - Dette er våre studiesteder i Viken.
Det er viktig for fagmiljøene å kunne oppdatere sin fagkompetanse i nærmiljøet. Vi har derfor 8 studiesteder i Viken fylkeskommune;