Fagskolen i viken tilbyr studier innen fagområdene;

 

Vår misjon er å gi fagarbeidere muligheten til å heve sin fagkompetanse med høyere yrkesfaglig utdanning. 

Vi har lang tradisjon med å utdanne fagfolk, faktisk 125 års erfaring med etter- og videreutdanningstilbud til fagarbeidere. Som offentlig fagskole er vi stolt av å være Norges største, med 1600 studenter. Vi er opptatt av kvalitet i våre utdanninger og at våre studenter vil få relevant fagkompetanse som yrkessektoren etterspør i markedet. Vi er kjent for nært samarbeid med yrkessektoren, slik at vi hele tiden tilbyr og videreformidler den nyeste fagkompetansen i markedet. 

Våre fagskolestudier er korte yrkesrettede, som kan tas over 2-4 år, på heltid, deltid, eller nettbaserte utdanningsløp. 

Vi har disse nettilbudene, lenke

I 2020 ble vi Fagskolen i Viken etter sammenslåing av tidligere Fagskolen i Østfold, Fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen Oslo og Akershus (studier tilknytning til Akershus).

Nærhet til fagmiljøene - Dette er våre studiesteder i Viken.
Det er viktig for fagmiljøene å kunne oppdatere sin fagkompetanse i nærmiljøet. Vi har derfor 8 studiesteder i Viken fylkeskommune;

Fagskolen i Viken

Telefon: 69 38 13 00
fagskolen-viken.no

Studiesteder

 • Fredrikstad
 • Strømmen
 • Kongsberg
 • Rud
 • Bjørkelangen
 • Vestby
 • Geilo
 • Indre Østfold
 • Husnes
 • Mo i Rana
 • Nesna
 • Salten
 • Sunndal
 • Årdal
Det er 59 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode
Innføring i bærekraftig reiseliv Fagskole, Fagskolestudium Geilo
Innføring i digital markedsføring Fagskole, Fagskolestudium Geilo
Verkstedsledelse, nettbasert Fagskole, Fagskolestudium Rud F-ØKA-VER0001
Veiledning av lærlinger, nettbasert Fagskole, Fagskolestudium Bjørkelangen, Rud
Demens og alderspsykiatri Fagskole, Fagskolegrad Bjørkelangen, Rud
Hverdagsmestring, nettbasert Fagskole, Fagskolestudium Bjørkelangen, Rud
Målrettet miljøarbeid, deltid 2 år Fagskole Fredrikstad, Rud
Helseadministrasjon, deltid Fagskole, Fagskolegrad Fredrikstad F-HEL-HAP0001
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskole, Fagskolegrad Bjørkelangen, Fredrikstad
Barsel og barnepleie, deltid Fagskole, Fagskolegrad Fredrikstad F-HEL-BAB0002
Barsel og barnepleie, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Fredrikstad F-HEL-BAB0002
Psykisk helsearbeid og rusarbeid Fagskole, Fagskolegrad Fredrikstad, Strømmen
Logistikk og service i helsetjenesten, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Fredrikstad F-HEL-LSH0001
Kirurgisk virksomhet, nettbasert Fagskole, Fagskolegrad Fredrikstad F-HEL-KIV0001
Barn med særskilte behov, deltid Fagskole, Fagskolegrad Fredrikstad, Indre Østfold, Strømmen
Prosessteknikk, deltid Fagskole, Høyere fagskolegrad Fredrikstad F-TEK-PRT0003
Prosessteknikk, nettbasert Fagskole, Høyere fagskolegrad Fredrikstad F-TEK-PRT0003
Matteknikk, deltid Fagskole Fredrikstad F-MAT-MAT0002
Matteknikk, nettbasert Fagskole Fredrikstad F-MAT-MAT0002
Maskinteknikk, deltid Fagskole Fredrikstad F-TEK-MAS0003