Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad
Indre Østfold
Kongsberg

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

0 NOK

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Indre Østfold, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-OVU0001

Studiested

Indre Østfold

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-79

Fredrikstad, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-OVU0001

Studiested

Fredrikstad

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-69

Kongsberg, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-OVU0001

Studiested

Kongsberg

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-90

Om studiet

Denne fagskoleutdanning eller enkeltemner i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse innen observasjon og vurderingskompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester.

Helse- og omsorgstjenesten har behov for oppdatert kompetanse. Denne videreutdanningen gir deg som helsefagarbeider spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter.

Undervisningsopplegg

Endringer i helse- og omsorgstjenesten gjør at virksomheter og helsepersonell har behov for økt kompetanse på flere områder. Videreutdanningen er laget for å gi helsefagarbeidere en mulighet til å styrke sin kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv.

Modulbasert videreutdanning

Hver modul består av 6 samlinger som går over 3 måneder. Undervisningen er på kvelden, det vil også være veiledning og nettundervisning. Fagskolegraden er på 60 studiepoeng og bygd opp av seks moduler à 10 studiepoeng. Du kan ta enkeltmoduler eller en hel fagskolegrad, og du bestemmer selv hvilken modul som er aktuell for deg.

Oppbygning av arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer.

Studiet består av 6 fleksible emner/moduler, som kan tas etter eget kompetansebehov. Hver modul gir 10 studiepoeng.

  • Observasjon og vurderingskompetanse
  • Kronisk sykdom
  • Demens
  • Smittevern og hygiene
  • Hverdagsrehabilitering
  • Velferdsteknologi

Les på skolens nettside for oppdatert informasjon om studiesteder og tilgjengelige moduler under lokale opptak.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

a) Relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring og autorisasjon fra studieretning for helse- og oppvekstfag

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 (relevant f.eks. sykepleier eller vernepleier.)

Etter du har fått studieplass og takket ja til studieplassen, må du søke politiattest. Når du søker politiattest legger du ved bekreftelsen på at du har takket ja til studieplassen.

Les mer om opptakskravene i studieplanen i høyre fane.

Karrieremuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkeltemner i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat