Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Fredrikstad
Indre Østfold
Kongsberg
Strømmen

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

Offentlig finansiert

Studieform

Nettstudium, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Indre Østfold, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-OVU0001

Studiested

Indre Østfold

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-79

Fredrikstad, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-OVU0001

Studiested

Fredrikstad

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-69

Kongsberg, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-HEL-OVU0001

Studiested

Kongsberg

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1631-90

Om studiet

Denne videreutdanningen gir deg som helsefagarbeider spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter.

Endringer i helse- og omsorgstjenesten gjør at virksomheter og helsepersonell har behov for økt kompetanse på flere områder. Videreutdanningen er laget for å gi helsefagarbeidere en mulighet til å styrke sin kompetanse på en effektiv og fleksibel måte, som kan kombineres med full jobb og et hektisk familieliv. 

Undervisningsopplegg

Studiet er nett- og samlingsbasert og går over to år. Dette studiet har en jevn fordeling av samlinger på skolen og nettundervisninger faste dager. Studiet er bygget opp med en kombinasjon av forelesninger, ferdighet og simuleringstrening, gruppearbeid og prosjektarbeid, veiledning og refleksjon over praktiske erfaringer. I dette studiet er det mulig å melde seg opp på enkelt emne. Dette gjøres gjennom lokalt opptak, se oversikt over tilbud her ››  

Studiet har et omfang på 60 studiepoeng og består av understånde emner: 

  • Emne 1 Observasjon og vurderingskompetanse
  • Emne 2 Kronisk sykdom
  • Emne 3 Demens
  • Emne 4 Smittevern og hygiene
  • Emne 5 Hverdagsrehabilitering
  • Emne 6 Velferdsteknologi

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fagbrev, eller
b) Generell studiekompetanse, jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring nivå 4 med autorisasjon som helsearbeider (sykepleier, vernepleier).
c) Søkere som ikke fyller kravene a eller b, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagbrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Karrieremuligheter

Denne fagskoleutdanning eller enkeltemner i studiet vil gi helsepersonell oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester. 

Kvalifikasjon/tittel

Fagskolekandidat