Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse innen teknisk drift, vedlikehold og vakthold på skip og flytende installasjoner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er skipsmekaniker.

Læreplan

Læreplan i skipsmotormekanikerfag

Vg3 skipsmotormekanikerfaget handler om arbeid om bord på fartøy og flyttbare innretninger som motormann. Faget skal gi lærlingene kompetanse innenfor helse, miljø og sikkerhet, vedlikehold, vakthold og skipsteknisk drift og tilrettelegge for faglig og teknologisk utvikling. Faget skal bidra til at ulike maritime næringer får dekket sitt behov for motormenn, slik at samfunnet kan ha en sikker og effektiv skipstransport. Vg3 skipsmotormekanikerfaget ivaretar kvalifiseringskrav angitt i STCW-konvensjonen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) for personell på støttenivå.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode TPMOM3:

Samarbeidsavtaler