Nøkkelinformasjon

Du får for operativ drift, laste- og lossearbeid og vedlikehold på skip og flytende installasjoner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er matros.

Læreplan

Læreplan i matrosfag

Vg3 matrosfaget handler om arbeid om bord på fartøy og flyttbare innretninger som matros. Opplæringen skal gi lærlingene kompetanse innenfor helse, miljø og sikkerhet, vedlikehold, vakthold, og lasting/lossing, og den skal tilrettelegge for faglig og teknologisk utvikling. Faget skal bidra til at ulike maritime næringer får dekket sitt behov for matroser, slik at samfunnet kan ha en sikker og effektiv skipstransport. Vg3 matrosfaget ivaretar kvalifiseringskrav angitt i STCW-konvensjonen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) for personell på støttenivå.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger