Knut Olsen Hvattum

YrkesintervjuByggingeniør favoritt ikon

- "The sky is the limit" når det gjelder jobbmuligheter, sier byggingeniør Knut Olsen Hvattum.

Knut Olsen Hvattum
30 år
Byggingeniør
Hjellnes Consult AS i Oslo
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Som liten bygget jeg alltid ett eller annet, enten det var lego eller trehytter. Til tross for min store fascinasjon for konstruksjoner, var ikke yrkesvalget selvsagt. Etter videregående var jeg skolelei og gikk gjennom en modningsperiode med militæret og folkehøyskole.

En studieveileder hjalp meg med å velge ingeniøryrket. For å komme inn på studiet måtte jeg ta opp realfag fra videregående, og det var det vel verdt!

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- Jeg er ansatt som rådgiver i Hjellnes Consult AS og jobber med rehabilitering av eksisterende bygninger og konstruksjoner.

Renovering og ombygging av Fagerborg skole i Oslo har vært mitt store prosjekt det siste året. Der har jeg fungert som RIB, (rådgivende ingeniør bygg,) og har vært ansvarlig for de bærende konstruksjonene i en tverrfaglig prosjektgruppe. Typiske arbeidsoppgaver som RIB innebærer å beregne nye stål-, tre- og betongkonstruksjoner, eller beregne kapasitet på allerede eksisterende konstruksjoner.

img_8868.jpg

All rights reserved.

En stor del av jobben er å samarbeide med de andre byggfagene for å realisere deres løsninger. I andre prosjekter har jeg vært byggeleder, med ansvar for oppfølging av framdriften (SHA,) og det økonomiske.

Vi jobber også ofte med tilstandsanalyser. Da drar jeg på befaring og vurderer en bygning eller konstruksjon. Deretter utarbeider jeg en rapport som beskriver tilstanden og eventuelt et kostnadsoverslag for nødvendige tiltak. Kundene er private aktører, entreprenører eller store offentlige institusjoner, som for eksempel Statens vegvesen.   

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli byggingeniør?

- Jeg tok en treårig ingeniørutdanning på Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det siste året valgte jeg fordypning innenfor konstruksjoner av stål, betong og tre. Dette er veldig relevant for det jeg jobber med i dag. Jeg tok også en mastergrad i ledelse av teknologi.

De arbeidsoppgavene jeg jobber med i dag krever god kunnskap i matte og statistikk. Det er også en stor fordel å mestre data, siden det finnes veldig mange skreddersydde programmer som forenkler en ingeniørs hverdag. Jeg jobber mye tverrfaglig. Å kunne samarbeide er en god egenskap i dette yrket.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Først og fremst har jeg varierte oppgaver. På mange måter kan jeg også være med på å styre retningen av det jeg vil spesialisere meg innenfor. Følelsen av mestring når utfordringer løses på en god måte, er kanskje det beste med jobben min.    

byggingenior.jpg

All rights reserved.

 

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Å jobbe med rehabilitering kan gi noen skikkelig store overraskelser en gang iblant, og de kan gjøre hverdagen veldig hektisk. Overraskelsene er det man kan kalle et tveegget sverd. De byr på store utfordringer, men de gjør også at jeg lærer mye.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Ingeniører kan brukes til veldig mye. Mange gjør som meg og jobber i konsulentfirmaer som rådgiver. Du kan også jobbe for en entreprenør eller byggherre, både med bygge- og prosjektledelse. Det er mange muligheter innen både det offentlige og det private.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Begynnerlønnen ligger på cirka 470 000 og lønnsveksten er veldig god.  

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Det er noe konjunkturavhengig, men i løpet av de siste årene har det vært stor etterspørsel etter byggingeniører. Mitt inntrykk er at jobbsjansene generelt er veldig gode.

Tekst Bente Haraldstad Delmas

Tekst:  

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser