Fleksible utdanninger

Image
Kvinne sitter ved en pult på et bibliotek. Hun leser i bøker og har en datamaskin foran seg.

Tittel
Gratis nettkurs for unge

Intro
Det er blitt opprettet mange gratis kurs og utdanningstilbud tilpasset til unge med liten arbeidserfaring, arbeidsledige og permitterte.
Image
Mannlig lege prater med gutt som sitter på undersøkelsesbenk.

Tittel
Kombinere jobb og skole

Intro
Studier som kan kombineres med jobb og som gjerne går over lengre tid enn et ordinært fulltidsstudium.
Image
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Tittel
Nettbaserte studier

Intro
Undervisning og oppgaveinnlevering skjer i hovedsak på nett. Lærer og kursdeltaker er på forskjellig sted.
Image
Metallarbeider som er i arbeid med sveising

Tittel
Utdanning for arbeidslivet

Intro
Bransjeprogrammene er utviklet av arbeidslivet slik at du kan ta utdanning spesielt laget for det din bransje trenger. Bransjeprogrammene er gratis.

Finn skole i ditt fylke

Informasjon

Image
Mann kledd i arbeidsklær sitter ved et bord og jobber med noen elektroniske gjenstander. Han holder noe som likner på en kanbel i den ene hånden.

Tittel
Informasjon om etter- og videreutdanning (EVU)

Intro
EVU er for deg som ønsker å oppgradere eller bygge på utdanning eller omskolere deg. Utdanningen er fleksibel og lagt til rette slik at du kan studere uavhengig av tid, sted, livsfase og om du ønsker å ta utdanning ved siden av jobb.

Tittel
Massive Open Online Course (MOOC)

Intro
MOOC er fleksible nettkurs som er gratis og tilgjengelig for alle

Hjelp til å velge

Skjermbilde av tjenesten Karriereveiledning.no.

Karriereveiledning.no

Snakk med en veileder om utdanning og jobb.

Skjermbilde av forsiden på verktøyet Jobbkompasset.

Jobbkompasset

Få inspirasjon til hva du kan bli.

Skjermdump av tjenesten Utdanningssystemet på Utdanning.no

Utdanningssystemet

Finn fram i det norske utdanningssystemet.

Se alle verktøy