Strukturer studiehverdagen din

Skal du sjonglere utdanning med familieliv og jobb? Da trenger du en god plan! Her er førsteamanuensis og psykolog ved UiT Norges arktiske universitet, Rannveig Grøm Sæle, sine råd.

Mann sitter med øretelefoner og ser på en bærbar pc med kvinne og barn i bakgrunnen.

Når du skal lære deg noe nytt, er det noen ting som er lurt å gjøre, og andre ting som er mindre lurt, som de fleste likevel gjør ganske mye av.

Mange leser læreboka eller pensumtekstene gjentatte ganger, gjerne i kombinasjon med markeringstusjer og ulike former for notering og avskrift. Dette gjøres gjerne ved hjelp av verktøy som kopieringspenner eller hva det måtte være. Her er rådet tydelig – styr unna!

«Man må lese, ja. Men tro ikke at noe på magisk vis lagres i hjernen ved å farge det i gult, eller ved å flytte setningen fra boka og over til en manuell eller digital notatblokk. Du er nødt til å streve litt for kunnskapen».

Her kommer noen tips til deg som er student, men som er i en livssituasjon som kanskje skiller seg litt fra den mest typiske heltidsstudenten i tjueåra.

De smarteste måtene å lære på er de samme uansett hvilken læringssituasjon man er i, men jo mindre tid man har til overs til læringen, jo viktigere er det at man tar smarte valg.

Som voksen student har du antakelig flere forpliktelser i livet enn mange yngre studenter har. Å sjonglere jobb, barn, fritidsaktiviteter og foreldremøter kan være utfordrende nok. Om det skal bli tid nok til å studere, er det ofte helt nødvendig med en god plan.

1. Skaff deg oversikt over hva du skal lære

Start med å skaffe deg en oversikt over hva du skal lære. Alle emner har en emnebeskrivelse som inneholder mye viktig informasjon.

Hva som er forventet læringsutbytte er gjerne formulert som en punktliste, hvor det er listet opp hva du skal kunne når emnet er fullført. Les og forsøk å forstå hva disse læringsutbyttene innebærer, skriv dem gjerne ned og ta dem frem jevnlig gjennom semesteret. Eksamen kommer til å teste deg på det som står her.

Skriv også ned og få oversikt over:

 • antall arbeidskrav
 • eventuelle samlinger/ obligatorisk oppmøte
 • eksamensform

Emnet har ofte en egen side på en digital læringsplattform. Gå gjennom det som ligger der, og dann deg et bilde av hvordan emnet er strukturert. Sjekk også timeplanen for emnet, slik at du vet når og hvor ofte det er organiserte undervisningsaktiviteter og innleveringer.

2. Legg en plan

Planen må være tilpasset din hverdag, og den skal først og fremst få deg i mål. Normalt regner man 25-30 timer totalt arbeid per studiepoeng, og selv om det varierer hvor mange timer den enkelte bruker, kan det være greit å ha dette estimatet i bakhodet.

En plan må være:

 • Realistisk, du kommer til å ha travle perioder og være sliten.
 • Fleksibel, slik at den ikke ryker første gang barna blir syke eller du må ta en ekstravakt på jobb.
 • Tilpasset ditt liv, slik at den tar hensyn til når du har best forutsetninger for å jobbe med studier.

Start med å lage deg en semesterplan. Sett inn eksamener, arbeidskrav, innleveringer og undervisning. En semesterplan kan for eksempel se slik ut:

Eksempel på hvordan en semesterplan kan se ut

 

Før du går i gang med en ny uke bør du se på semesterplanen og lage en god ukeplan. Der inkluderer du alle aktiviteter, som studier, jobb, fritid, og familie. Når det gjelder studieaktivitetene bør du være så konkret og detaljert som mulig i planen, fordi det hjelper deg å få gjort det du skal gjøre. Husk å ta små pauser mellom øktene.

En ukeplan kan for eksempel se slik ut:

Et eksempel på en ukeplan

3. Bruk gode læringsteknikker

 • delta i undervisning
 • skap meningsfulle sammenhenger
 • test deg selv
 • fordel læringen over tid
 • jobb sammen med andre

Ikke kast bort tiden din, bruk tid på å lese om gode studie- og læringsteknikker her. 

4. Motiver deg selv

Minn deg selv på hvorfor du skal lære dette!

Hvorfor studerer du?

Som voksen student har du kanskje andre mål, ambisjoner og planer for å studere enn en gjennomsnittlig tjueåring har. Kanskje starter du på nytt i et fagfelt du ikke kjenner fra før, eller kanskje ønsker du mer kompetanse i ditt eget fagfelt. Kanskje er målet først og fremst å kvalifisere for en ny stilling, høyere lønn, eller kanskje er du genuint interessert i å lære noe nytt.

Uansett vil studier gi deg en kompetanse du får bruk for i arbeidslivet. Det gjelder ikke bare å bestå eksamen – du skal ha med deg kunnskapen videre.

Start gjerne semesteret med å skrive et lite brev til deg selv om hvorfor det er viktig for deg å lære dette, og hvorfor du skal jobbe på en mest mulig effektiv måte med det, ved å følge rådene over. Ha brevet lett tilgjengelig slik at du kan ta det frem og se hvordan det går underveis i semesteret.

Lykke til!

Skrevet av: Rannveig Grøm Sæle, førsteamanuensis og psykolog ved UiT Norges arktiske universitet.

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 28. mai 2024