Fakta om etter- og videreutdanning favoritt ikon

For deg som ønsker å oppgradere eller bygge på utdanning, eller omskolere deg.

Etter- og videreutdanning organiseres som fleksible utdanninger. De er lagt til rette slik at du kan studere uavhengig av tid, sted og livsfase. Det betyr at du for eksempel kan velge en utdanning som du kan ta ved siden av jobb.

Fleksible utdanninger kan kombineres og eksempler er: nett-, deltids-, samlingsbasert og desentralisert studium. 

Studieformer

Nettstudium 

Undervisning og oppgaveinnlevering skjer i hovedsak på nett. Lærer og kursdeltaker er på forskjellig sted og/eller tid.

Se oversikt over nettstudier 

Det er også mulig å ta nettkurs, såkalte MOOC. Disse gir vanligvis ikke studiepoeng, men det er mulig å også få studiepoeng for enkelte kurs. Les mer om MOOC 

Deltidsstudium

Går over lengre tid enn et ordinært studium. En bachelor tar fire år eller lengre på deltid, tre år på fulltid. 

Se oversikt over deltidsstudier  

Samlingsbasert studium

Du møter opp til et fastsatt antall samlinger. Studiet kan tas på hel- eller deltid. Kombineres ofte med nettstudium.

Se oversikt over samlingsbaserte studier

Desentralisert studium

Utdanning du tar som er lokalisert på et annet sted enn lærestedets hovedbase.

Se oversikt over desentraliserte studier

Dine rettigheter

Er du i jobb, kan du ha rett til utdanningspermisjon i inntil tre år. 

Du kan ha rett til permisjon med lønn under eksamen. 

Videregående

Ønsker du å ta videregående utdanning som voksen, kan disse artiklene være nyttig å lese: 

Fagskole

Har du yrkeskompetanse kan du ta videreutdanning på fagskole. Mesterutdanning være aktuelt hvis du har fag- eller svennebrev

Universitet og høgskole

Har du tatt en lavere grad, kan du gå videre og ta master- eller doktorgrad

Noen oversikter over videreutdanning etter yrke eller bransje:

Se også Utdanningsdirektoratets oversikt over videreutdanning for lærere.