Fakta om etter- og videreutdanning

Etter - og videreutdanning kan passe for deg som vil oppdatere deg, omskolere deg eller øke kompetansen din innenfor ditt fagfelt.

Det kan være vanskelig å skille mellom de to begrepene etterutdanning og videreutdanning. Den viktigste forskjellen er at videreutdanning gir deg studiepoeng, mens etterutdanning ikke gjør det. 

Felles for begge er at mange av utdanningene er fleksible. Det vil si at du kan studere uavhengig av tid, sted eller livsfase. Noen utdanninger kan tas på nett, noen er samlingsbaserte og andre kan du bruke ubegrenset med tid på å fullføre.

Både etter- og videreutdanning gir deg påfyll av kunnskap og kompetanse. I tillegg kan du bli bedre rustet til å møte endringer og omstillinger i arbeidslivet, som for eksempel når stadig flere av arbeidsoppgavene blir digitalisert. 

Studieformer

Nettstøttet studium

Et nettstudium foregår slik at både undervisning og innlevering av oppgaver skjer via en nettside. Dette betyr at du kan delta i studiet hjemmefra, selv om undervisningen foregår i en annen by. Noen ganger må du delta på nettbasert undervisning på faste tidspunkt, og andre ganger kan du se på ferdiginnspilte filmer når det passer deg. Se oversikt over nettstudier 

Det er også mulig å ta nettkurs, såkalte MOOC (Massive Open Online Courses). Disse gir vanligvis ikke studiepoeng, men det er mulig å også få studiepoeng for enkelte kurs. Les mer om MOOC 

Deltidsstudium

Et deltidsstudium varer lengre enn et ordinært studium. Innholdet i studiet er det samme som i et fulltidsstudie, men man tar det over lengre tid. En bachelor som tar tre år på fulltid, tar fire år eller lengre på deltid. Se oversikt over deltidsstudier

Samlingsbasert studium

Et samlingsbasert studium betyr at deltakerne på studiet samles til et fastsatt antall fysiske samlinger i løpet av studietiden. Samlingene inneholder undervisning, samarbeid og eventuelt praktiske læringsaktiviteter. Samlingsbaserte studier krever at du jobber selvstendig med studiene mellom samlingene. 

Studiene kan tas på hel- eller deltid. Kombineres ofte med nettstudium. Se oversikt over samlingsbaserte studier

Desentralisert studium

Et desentralisert studie er et tilbud til de som bor langt unna lærestedet som tilbyr studiet. 

Se oversikt over desentraliserte studier

Hvilket nivå er etter – og videreutdanning på?

En videreutdanning er ment å bygge videre på en grunnleggende kompetanse innenfor et fagområde. Det betyr at videreutdanning ikke er aktuelt for deg som ikke har en grunnutdanning.

Grunnutdanning kan være yrkeskompetanse på videregående nivå som for eksempel fagbrev eller svennebrev, høyere yrkesfaglig utdanning på fagskolenivå, eller høyere utdanning fra universitet og høgskole. Dersom du ønsker å ta emner på bachelornivå må du ha videregående for å komme inn på emnet, og for å ta emner på masternivå må du ha en relevant bachelor. Du kan lese mer om opptakskravene på den enkelte utdanning.

Dine rettigheter

Er du i jobb, kan du ha rett til utdanningspermisjon i inntil tre år. 

Du kan ha rett til permisjon med lønn under eksamen. 

Fagskole

Har du yrkeskompetanse kan du ta høyere yrkesfaglig utdanning på fagskole. Mesterutdanning være aktuelt hvis du har fag- eller svennebrev

Universitet og høgskole

Har du tatt en lavere grad, kan du gå videre og ta master- eller doktorgrad

Her er noen oversikter over videreutdanning etter yrke eller bransje:

Barn, unge og utdanning:

Videreutdanning for lærere

Videreutdanning for yrkesfaglærere

Videreutdanning for barnehagelærere

Videreutdanning i psykosialt arbeid med barn og unge

Videreutdanning innen barnehage, skole - og utdanningsledelse

Se også Utdanningsdirektoratets oversikt over videreutdanning for lærere.

Helse og omsorg:

Videreutdanning innen helse og omsorg

Videreutdanning i rus og psykisk helsearbeid

Videreutdanning for fysioterapeuter

Videreutdanning i radiografi

Videreutdanning for sykepleiere

Sosialsektoren:

Videreutdanning i sosialt arbeid

Annet:

Videreutdanning i ledelse, organisasjon, administrasjon og økonomi

Videreutdanning for ingeniører

Videreutdanning innen musikk, dans og drama

Videregående

Ønsker du å ta videregående utdanning som voksen, kan disse artiklene være nyttig å lese: 

Sist oppdatert: 2. oktober 2023