Det kan være vanskelig å skille mellom de to begrepene etterutdanning og videreutdanning. Den viktigste forskjellen er at videreutdanning gir deg studiepoeng, mens etterutdanning ikke gjør det. 

Felles for begge er at mange av utdanningene er fleksible. Det vil si at du kan studere uavhengig av tid, sted eller livsfase. Noen utdanninger kan tas på nett, andre har lange eller ingen tidsfrister, mens andre igjen kan tas ved siden av jobb. 

Både etter- og videreutdanning gir deg påfyll av kunnskap og kompetanse. I tillegg kan du bli bedre rustet til å møte endringer og omstillinger i arbeidslivet, som for eksempel når stadig flere av arbeidsoppgavene blir digitalisert. 

Studieformer

Nettstudium 

Undervisning og oppgaveinnlevering skjer i hovedsak på nett. Lærer og kursdeltaker er på forskjellig sted og/eller tid.

Se oversikt over nettstudier 

Det er også mulig å ta nettkurs, såkalte MOOC. Disse gir vanligvis ikke studiepoeng, men det er mulig å også få studiepoeng for enkelte kurs. Les mer om MOOC 

Deltidsstudium

Går over lengre tid enn et ordinært studium. En bachelor tar fire år eller lengre på deltid, tre år på fulltid. 

Se oversikt over deltidsstudier

Samlingsbasert studium

Du møter opp til et fastsatt antall samlinger. Studiet kan tas på hel- eller deltid. Kombineres ofte med nettstudium.

Se oversikt over samlingsbaserte studier

Desentralisert studium

Utdanning du tar som er lokalisert på et annet sted enn lærestedets hovedbase.

Se oversikt over desentraliserte studier

Dine rettigheter

Er du i jobb, kan du ha rett til utdanningspermisjon i inntil tre år. 

Du kan ha rett til permisjon med lønn under eksamen. 

Videregående

Ønsker du å ta videregående utdanning som voksen, kan disse artiklene være nyttig å lese: 

Fagskole

Har du yrkeskompetanse kan du ta høyere yrkesfaglig utdanning på fagskole. Mesterutdanning være aktuelt hvis du har fag- eller svennebrev

Universitet og høgskole

Har du tatt en lavere grad, kan du gå videre og ta master- eller doktorgrad

Noen oversikter over videreutdanning etter yrke eller bransje:

Se også Utdanningsdirektoratets oversikt over videreutdanning for lærere.

Sist oppdatert: 13. desember 2022