Nøkkelinformasjon

Logistikk handler om å styre varestrømmer mest mulig effektivt og rasjonelt. Transportøkonomi og transportteknikk er beslektede områder innenfor samferdselsfag.

Noen av logistikkutdanningene retter seg inn mot spesifikke næringer, som helse, shipping og petroleum. Flere av utdanningene har fokus på bærekraft og sirkulær økonomi. 

Se også utdanninger innen logistikk på fagskolenivå.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Samferdsel, andre (8819)
 • Samferdsel, andre (7819)
 • Master, helselogistikk, 1½-årig (769932)
 • Samferdsel, andre (6819)
 • Bachelor, skipsfart og logistikk, treårig (681311)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk (669951)
 • Bachelor, ingeniørfag, transportteknikk og logistikk, treårig (659927)
 • Høgskoleingeniørutdanning, transportteknikk og logistikk, treårig (659911)
 • Bachelor, IT og logistikk, treårig (654130)
 • Bachelor, handel, service og logistikk, treårig (642106)
 • Høgskolekandidat, handel, service og logistikk, toårig (642103)
 • Bachelor of Shipping Management, treårig (641163)

Relevante yrker