Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i menneskets fortid og kunnskap om sosiale og politiske forhold, samtidig som du lærer å se sammenhenger.

Historie har mange ulike retninger, og det er mulig å spesialisere seg innenfor blant annet en historisk epoke, historie fra et bestemt land eller område, eller et fagfelts historie. Du kan for eksempel studere antikken, norgeshistorie eller kulturhistorie.

Historie kombineres ofte med andre samfunnsvitenskapelige fag, eller praktisk -pedagogisk utdanning (PPU).

Utdanninger

Det er 50 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle Alle
Barcelona: Filosofi, samfunn og spansk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Barcelona: Filosofi, samfunn, historie og spansk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Barcelona: Historie og spansk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Berlin: Filosofi, samfunn, historie og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Berlin: Historie og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Cambridge: Filosofi, samfunn, historie og engelsk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Cambridge: Historie og engelsk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Drama og teater - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 42.50 43.70
Engelsk - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 44.10 52.10
Filmkunst 1 Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Filmvitenskap - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 33.50 45.00
Filosofi - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 40.40 44.00
Fransk - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle Alle
Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle Alle
Historie Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo GENS 39.50 51.50
Historie Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Historie Årsenhet og kortere Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Historie Årsenhet og kortere Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Historie - nettbasert førstesemesterstudium Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Historieutdanninger (8131)
 • Historieutdanninger (7131)
 • Cand.philol.-utdanning, historiefag (713901)
 • Cand.polit.-utdanning, historiefag (713902)
 • Historisk-filosofisk utdanning, annen, uspesifisert, høyere nivå (713999)
 • Mag.art.-utdanning, historiefag (713903)
 • Master, antikke studier, toårig (713906)
 • Historieutdanninger (6131)
 • Bachelor, antikke studier, treårig (613906)
 • Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, treårig (613911)
 • Bachelor, historie og kulturfag, treårig (613907)
 • Bachelor, middelalderstudier, treårig (613905)
 • Historisk-filosofisk utdanning, annen, uspesifisert, lavere nivå (613999)
 • Humanistiske og estetiske fag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (619999)