Nøkkelinformasjon

Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.

Utdanninger

Det er 30 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle
Lektorutdanning i samfunnsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Master i samfunnsfagdidaktikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Norges idrettshøgskole LÆRER 48.00 52.80
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole LÆRMA4 Alle Alle
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskolen i Østfold
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskolen i Østfold
Lektorprogrammet Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk
Lektor, 8.-13. trinn, realfag
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk
Lektor, 8.-13. trinn, fransk
Lektor, 8.-13. trinn, spansk
Lektor, 8.-13. trinn, tysk
Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, historie
Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap
Lektorutdanning med master i nordisk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen LÆRMA4 Oppgis ikke Oppgis ikke
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen LÆREA2 Oppgis ikke Oppgis ikke
Lektorutdanning med master i sosiologi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen LÆRMA4 48.50 49.80
Master i fagdidaktikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektorutdanning i geografi for trinn 8 − 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 49.00 51.40
Lektorutdanning i historie for trinn 8 – 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 50.80 54.00
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 52.50 56.70
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆREAL 52.30 52.70

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger (723)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
  • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
  • Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
  • Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
  • Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
  • Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
  • Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)