Nøkkelinformasjon

Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.

Utdanninger

Det er 14 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Trafikklærer tunge kjøretøy, 30 studiepoeng Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Faglig leder av trafikkskole Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Spesialutdanning for trafikklærer motorsykkel, 15 studiepoeng Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Nettbaserte læringsformer – Dybdelæring i praksis Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Instruktør klasse S, snøscooter-spesialutdanning 10 stp Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Instruktør i utrykningskjøring for trafikklærere, 20 studiepoeng Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Musikk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Kunst og handverk 1, 1.-10. årstrinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Spesialpedagogikk 1, 1. - 10. årssteg Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Musikkpedagog 0-8 år - videreutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Barratt Due musikkinstitutt
Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag - videreutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger (723)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
  • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
  • Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
  • Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
  • Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
  • Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
  • Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)