Nøkkelinformasjon

Arkeologi er faget der man studerer tidligere kulturer og samfunn ut ifra de sporene disse har etterlatt. Ved å beskrive, systematisere og analysere disse sporene får man kunnskap om menneskene som levde før oss.

Studiet har vanligvis noe praksis/feltarbeid.

Arkeologistudentene kan velge å spesialisere seg tematisk, regionalt eller kronologisk. Det betyr at du kan spesialisere deg på for eksempel bergkunst, nordsamisk arkeologi eller vikingtiden. 

Utdanninger

Det finnes 11 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkeologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Arkeologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 40.30 44.60
Arkeologi - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkeologi - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkeologi og konservering Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
Arkeologi Generell studiekompetanse 43.70 50.30
Kulturarv og bevaringskunnskap Generell studiekompetanse 43.90 56.00
Arkeologi og konservering Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i arkeologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Oppgis ikke Oppgis ikke
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse Alle 39.30
Kulturminneforvaltning - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i arkeologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Arkeologi, uspesifisert, forskerutdanning (813399)
 • Dr.art.-utdanning, arkeologi (813301)
 • Ph.d.-program, arkeologi (813302)
 • Arkeologi, uspesifisert, høyere nivå (713399)
 • Cand.philol.-utdanning, arkeologi (713301)
 • Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi (713302)
 • Mag.art.-utdanning, klassisk arkeologi (713304)
 • Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi (713303)
 • Master, arkeologi, toårig (713306)
 • Master, arkeologi, kunsthistorie og konservering, toårig (713909)
 • Master, kulturminneforvaltning, toårig (713420)
 • Arkeologi, lavere nivå (613301)
 • Arkeologi, uspesifisert, lavere nivå (613399)
 • Bachelor, arkeologi, treårig (613302)
 • Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, treårig (613911)
 • Bachelor, kunst- og kulturvitenskap, treårig (613418)

Relevante yrker