Nøkkelinformasjon

Arkeologi er faget der man studerer tidligere kulturer og samfunn ut ifra de sporene disse har etterlatt. Ved å beskrive, systematisere og analysere disse sporene får man kunnskap om menneskene som levde før oss.

Studiet har vanligvis noe praksis/feltarbeid.

Arkeologistudentene kan velge å spesialisere seg tematisk, regionalt eller kronologisk. Det betyr at du kan spesialisere deg på for eksempel bergkunst, nordsamisk arkeologi eller vikingtiden. 

Utdanninger

Det er 10 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkeologi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Arkeologi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 40.30 44.60
Arkeologi - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Arkeologi - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Arkeologi og konservering Master og høyere Universitetet i Oslo
Arkeologi og konservering Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo GENS 43.70 50.30
Bachelorprogram i arkeologi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle 39.30
Kulturminneforvaltning - masterstudium Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Masterprogram i arkeologi Master og høyere Universitetet i Bergen

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Arkeologi, uspesifisert, forskerutdanning (813399)
 • Dr.art.-utdanning, arkeologi (813301)
 • Ph.d.-program, arkeologi (813302)
 • Arkeologi, uspesifisert, høyere nivå (713399)
 • Cand.philol.-utdanning, arkeologi (713301)
 • Cand.philol.-utdanning, nordisk arkeologi (713302)
 • Mag.art.-utdanning, klassisk arkeologi (713304)
 • Mag.art.-utdanning, nordisk arkeologi (713303)
 • Master, arkeologi, toårig (713306)
 • Master, arkeologi, kunsthistorie og konservering, toårig (713909)
 • Master, kulturminneforvaltning, toårig (713420)
 • Arkeologi, lavere nivå (613301)
 • Arkeologi, uspesifisert, lavere nivå (613399)
 • Bachelor, arkeologi, treårig (613302)
 • Bachelor, arkeologi, kunsthistorie og konservering, treårig (613911)
 • Bachelor, kunst- og kulturvitenskap, treårig (613418)

Relevante yrker