Utdanningstilbud

Viser 44 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, samlingsbasert Master og høyere Hamar LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 Master og høyere Hamar LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 Master og høyere Hamar LÆRALT Alle Alle
Inkludering i teknologirike læringsmiljø Master og høyere Hamar
Lektorutdanning i språkfag Master og høyere Hamar LÆRALT Alle Alle
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag Master og høyere Elverum LÆRER Alle Alle
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk Master og høyere Hamar LÆRMUH Alle Alle
Master i anvendt bioteknologi og biomedisin Master og høyere Hamar
Master i anvendt økologi Master og høyere Evenstad
Master i avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Elverum
Master i barnevern Master og høyere Lillehammer
Master i bærekraftig jordbruk Master og høyere Blæstad
Master i digital kommunikasjon og kultur Master og høyere Hamar
Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer Master og høyere Desentralisert - Oslo
Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner Master og høyere Elverum
Master i grunnskolefag Master og høyere Hamar
Master i helsesykepleie Master og høyere Elverum
Master i innovasjon Master og høyere Lillehammer
Master i karriereveiledning Master og høyere Lillehammer
Master i klinisk sykepleie med spesialisering i operasjonsykepleie Master og høyere Elverum

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.