Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209935

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Vil du inspirere, utfordre og formidle kunnskap innen språk? Med en profesjonsutdanning med spesialisering i engelsk eller norsk, stiller du sterkt i et stort arbeidsmarked.

Lektorutdanning i språkfag er en femårig profesjonsutdanning der du spesialiserer deg i enten norsk eller engelsk på masternivå. Lektorutdanningen er en lærerutdanning som kvalifiserer deg til undervisning på 8.-13. trinn i ungdomsskolen og videregående skole.

I tillegg til norsk eller engelsk som masterfag, skal du ha et støttefag som du også får undervisningskompetanse i. Vi tilbyr samfunnsfag som støttefag. Utdanningen inneholder også fagene pedagogikk og fagdidaktikk, samt veiledet obligatorisk praksis. Praksis er lagt til både videregående skole og ungdomsskolen.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

og enten

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng

eller

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 40 skolepoeng

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Det er ikke mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse til dette studiet på grunn av krav om skolepoeng.

Les mer om søknad og opptak

Matematikkurs for søkere til lærerutdanning

Dette er et tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanninger. Kurset er nettbasert, med oppstart våren 2024. Les mer om kurset på USN sine nettsider.

Attester

Lektorstudiet stiller krav om politiattest, erklæring om taushetsplikt og krav om medisinsk testing: https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/politiattest-og-erkleringer/

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle skole.

Lektorstudenter med engelsk i fagkretsen kan reise på utveksling til en av høgskolens samarbeidspartnere i USA eller Storbritannia. Det Norske Studiesenteret i York, Storbritannia er et populært alternativ. Studenter med norsk som hovedfag kan reise til utvalgte partnere i Norden.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Lektorutdanning i språkfag

Alle utdanninger innen