Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 209935

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Vil du inspirere, utfordre og formidle kunnskap innen språk? Med en profesjonsutdanning med spesialisering i engelsk eller norsk, stiller du sterkt i et stort arbeidsmarked.

Lektorutdanning i språkfag er en femårig profesjonsutdanning der du spesialiserer deg i enten norsk eller engelsk på masternivå. Lektorutdanningen er en lærerutdanning som kvalifiserer deg til undervisning på 8.-13. trinn i ungdomsskolen og videregående skole.

I tillegg til norsk eller engelsk som masterfag, skal du ha et støttefag som du også får undervisningskompetanse i. Vi tilbyr samfunnsfag som støttefag. Utdanningen inneholder også fagene pedagogikk og fagdidaktikk, samt veiledet obligatorisk praksis. Praksis er lagt til både videregående skole og ungdomsskolen.

På lektorstudiet møter du undervisere med bred erfaring fra formidling og forskning. Er du nysgjerrig på hva noen av lærerne forsker på? Se mer på forskergruppene sine egne sider: Nordisk litteratur og litteraturdidaktikk, Språkdidaktikk i flerspråklige kontekster, Språk og samfunn, Anvendt engelsk språkvitenskap, Litteratur og litterasitet, Global bevissthet og bærekraft og Studier i profesjon, læring og politikk.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

og enten

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng.

eller

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Det er ikke mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse til dette studiet på grunn av krav om skolepoeng

Les mer om søknad og opptak

Attester

Lektorstudiet stiller krav om politiattest, erklæring om taushetsplikt og krav om medisinsk testing: https://www.inn.no/for-studenter/praksis-i-studiene/politiattest-og-erkleringer/

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle skole.

Lektorstudenter med engelsk i fagkretsen kan reise på utveksling til en av høgskolens samarbeidspartnere i USA eller Storbritannia. Det Norske Studiesenteret i York, Storbritannia er et populært alternativ. Studenter med norsk som hovedfag kan reise til utvalgte partner(e) i Norden.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Lektorutdanning i språkfag

Alle utdanninger innen