Fakta

Sted:
Hamar
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 209547

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

.

Om studiet

Med denne utdanningen får du ikke bare en variert og spennende arbeidshverdag, du blir også kvalifisert til verdens viktigste yrke. Skolebarna trenger DEG!

Grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7 er en femårig lærerutdanning på masternivå, som gir deg kompetanse til å undervise på barnetrinnet. Du får kunnskap om hvordan barn lærer, og hvordan du kan legge til rette for den enkelte elevs faglige, personlige og sosiale utvikling. Overgangen fra barnehage til skole og lekens rolle i begynneropplæringen, er viktige fokusområder.

Grunnskolelærerutdanningen er en allsidig utdanning som gjør deg kvalifisert til å søke på en rekke ulike jobber, også utenfor utdanningssektoren. Utdanningen gir deg faglig fordypning innenfor flere fagområder, og gjennom mange praksisdager får du kontinuerlig utviklet deg i lærerrollen.

Pedagogikkfaget står selvfølgelig sentralt, for at du skal bli en profesjonell og trygg lærer i fremtidens skole. Ved endt utdanning skal du ha god forståelse for hva som definerer god undervisning. Du lærer hvordan du kan organisere og lede læringsprosesser, og hvordan du kan utvikle gode relasjoner til elever og foresatte.

Gjennom utdanningen møter du nysgjerrige elever i en viktig periode av livet deres, og får jobbe med utvikling av hele mennesket. Du får kompetansen du trenger for å bli den gode læreren elevene husker i fremtiden. Som lærer i grunnskolen vil du få mange og varierte oppgaver der du får brukt ulike sider av deg selv. Læreryrket er spennende og krevende, men aldri kjedelig!

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak eller særskilt vurdering.

Opptakskrav:

Det er to alternative måter å dekke opptakskravet på.
Du må enten dokumentere:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 35 skolepoeng.

eller

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
  • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Det er ikke mulig å søke på bakgrunn av realkompetanse til dette studiet på grunn av krav om skolepoeng.

Les mer om søknad og opptak

Har du allerede startet å studere grunnskolelærer ved en annen utdanningsinstitusjon?

Du kan søke overflytting fra andre skoler til oss etter fullført 3. år.

Les mer om overflytting her

Attester

Studiet krever følgende attester: Medisinattest, Politiattest. Du får mer informasjon om krav til attest når du får svar på søknaden din.

Les om politiattest her

Matematikkurs for søkere til lærerutdanning

Dette er et tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk for opptak til lærerutdanninger. Kurset er nettbasert, med oppstart våren 2024. Les mer om kurset på USN sine nettsider.

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Høgskolen i Innlandet tilbyr en rekke etter- og videreutdanninger for lærere i grunnskolen.

Utdanningen kvalifiserer også for opptak til Ph.d./Forskerutdanning.

Utveksling

Et utvekslingsopphold gir opplevelser og minner for livet, og du får faglige og karrieremessige fordeler på kjøpet. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle skole.

I høstsemesteret i tredje studieår kan du reise på studieutveksling og ta emner hos våre partneruniversiteter. Det finnes gode fagtilbud hos mange av høgskolens Erasmus-partnere, for eksempel i Danmark og Belgia.

Et annet alternativ er å reise på et praksisopphold hos en av høgskolens samarbeidspartnere i utlandet i studiets sjette semester, for eksempel i Namibia, Zambia eller en rekke land i Europa.

Hvorfor reise på utveksling? Hvordan søke om utveksling?

Kvalifikasjon/tittel

Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7

Alle utdanninger innen