Utdanningstilbud

Viser 46 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Andrespråksdidaktikk Master og høyere Hamar
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, samlingsbasert Master og høyere Hamar LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 Master og høyere Hamar LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 Master og høyere Hamar LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelæreutdanning for trinn 5-10, samlingsbasert Master og høyere Hamar LÆRALT
Inkludering i teknologirike læringsmiljø Master og høyere Hamar
Lektorutdanning i språkfag Master og høyere Hamar LÆRALT Alle Alle
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag Master og høyere Elverum LÆRER Alle Alle
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, musikk Master og høyere Hamar LÆRMUH Alle Alle
Master i anvendt bioteknologi og biomedisin Master og høyere Hamar
Master i anvendt økologi Master og høyere Evenstad
Master i avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Elverum
Master i barnevern Master og høyere Lillehammer
Master i bærekraftig innovasjon og ledelse Master og høyere Lillehammer
Master i bærekraftig jordbruk Master og høyere Blæstad
Master i bærekraftig skogforvaltning Master og høyere Evenstad
Master i digital kommunikasjon og kultur Master og høyere Hamar
Master i film og beslektede audiovisuelle kunstformer Master og høyere Desentralisert - Oslo
Master i folkehelse og helsefremmende arbeid Master og høyere Elverum
Master i grunnskolefag Master og høyere Hamar

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.