Utdanningstilbud

Viser 38 utdanninger
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Relasjoner og læring i et traumesensitivt perspektiv Årsenhet og kortere Elverum
Støtte etter krise Årsenhet og kortere Elverum
Trener 2 Årsenhet og kortere Elverum
Trener 3 Årsenhet og kortere Elverum
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge (Elverum) Årsenhet og kortere Elverum
Veilederutdanning for praksisveiledere i helse- og velferdstjenesten Årsenhet og kortere Elverum
Videreutdanning i diabetes Årsenhet og kortere Elverum
Videreutdanning i eldreomsorg - med vekt på psykisk helse Årsenhet og kortere Desentralisert - Kongsvinger, Elverum
Videreutdanning i intensivsykepleie - deltid Bachelor og høgskolekandidat Elverum
Videreutdanning i kreftsykepleie Årsenhet og kortere Elverum
Videreutdanning i operasjonssykepleie - deltid Bachelor og høgskolekandidat Elverum
Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer Årsenhet og kortere Elverum
Videreutdanning i psykisk helsearbeid - deltid Årsenhet og kortere Elverum
Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse Årsenhet og kortere Elverum
Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser Årsenhet og kortere Elverum
Videreutdanning i sosialpedagogikk Master og høyere Elverum
Årsstudium i idrett - Elverum Årsenhet og kortere Elverum GENS Alle Alle
Årsstudium i mat, ernæring og helse Årsenhet og kortere Elverum GENS Alle Alle

Om lærestedet

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) tilbyr vi fleksible utdanninger ved seks ulike studiesteder. I tillegg til gradsstudiene på bachelor-, master- og doktorgradsnivå har høgskolen et bredt tilbud av årsstudier og kortere kurs som svarer på samfunnets behov for livslang læring.