Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstudium
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

30. mai 2022.

Om studiet

Ønsker du å lære om hvordan du kan hjelpe mennesker som er i en endringsprosess? Studiet gir deg ferdigheter innen kommunikasjon som kommer til nytte i samtaler. 

Motiverende intervju er en metode som brukes i mange situasjoner, mye i helsevesenet. Studiet vil gi deg kompetanse til å bruke metoden i arbeid med mennesker, da hensikten er å gjøre deg i bedre stand til å gjennomføre samtaler. Målet er økt motivasjon for atferdsendring hos samtalepartneren som følge av samtalen.

Emnet skal gi en forståelse for endring og endringsprosesser, ferdigheter i kommunikasjonsmetode, evne til å styre samtalen mot forandring, håndtere motstand, utforske ambivalens og gi kompetanse i å gjennomføre samtaler som fremkaller den enkeltes motivasjon og ansvarlighet i egen endring og utvikling.

Opptaksinformasjon

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

I søknadsweb finner du studiet under "Betaling og oppdrag" og "Fakultet for helse- og sosialvitenskap høst 2022". Søknadsfrist er 15.mai 2022.

Les mer om søknad og opptak