Utdanningstilbud

Viser 86 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Forkurs | nett- og samlingsbasert Videregående skole Bergen, Førde, Haugesund
Fornybar energi Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
Friluftsliv Bachelor og høgskolekandidat Sogndal GENS Alle Alle
From Mountain to Fjord Årsstudium og kortere Sogndal
Geofarar og klimaendringar Årsstudium og kortere Sogndal
Geologi og geofare Bachelor og høgskolekandidat Sogndal REALFA Alle Alle
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Årsstudium og kortere Stord
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Sogndal Master og høyere Sogndal LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Sogndal Master og høyere Sogndal LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Helse, funksjon og deltaking Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Historie | bachelor Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Historie GENS Alle Alle
Historie GENS Alle Alle
Historie | årsttudium Årsstudium og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Idrett og kroppsøving Årsstudium og kortere Stord
Idrett, trening og helse Bachelor og høgskolekandidat Sogndal
Idrett, trening og prestasjon GENS Alle Alle
Trening, fysisk aktivitet og helse GENS Alle Alle
Idrettsvitenskap Master og høyere Sogndal
Intensivsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Jus Årsstudium og kortere Sogndal GENS Alle Alle
Klinisk sykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing