Utdanningstilbud

Viser 6 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Organisasjon og leiing Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen, Førde, Haugesund
Psykisk helse- og rusarbeid | tverrfaglig videreutdanning Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal
Psykisk helsearbeid Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Førde
Rusproblematikk og rusarbeid Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Førde, Sogndal
Samhandling og folkehelse Master og høyere Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing