Utdanningstilbud

Viser 6 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Klinisk sykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Organisasjon og leiing Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund
Psykisk helsearbeid Master og høyere Førde
Rusproblematikk og rusarbeid Master og høyere Førde, Sogndal
Samhandling og folkehelse Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing