Utdanningstilbud

Viser 24 utdanninger
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Andrespråkspedagogikk Årsenhet og kortere Stord
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Førde, Haugesund, Stord
Drama og teater Årsenhet og kortere Stord
Fjords and Glaciers Årsenhet og kortere Stord
Grunnskolelærer 1-7 | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Sogndal, Stord LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord Master og høyere Stord
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Idrett og kroppsøving Årsenhet og kortere Stord GENS Alle Alle
Kunst og håndverk Årsenhet og kortere Stord GENS Alle Alle
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13 Master og høyere Bergen, Stord
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag LÆRER 46.80 49.90
Lærer, 1.-13. trinn, musikk, Bergen LÆMUSS Alle Alle
Lærer, 1.-13. trinn, musikk, Stord LÆMUSS Trukket Trukket
Musikk Årsenhet og kortere Stord GENS Trukket Trukket
Pedagogisk rettleiing – innføring Årsenhet og kortere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag | deltid Årsenhet og kortere Sogndal, Stord
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag | deltid Årsenhet og kortere Bergen, Sogndal, Stord
Praktisk utdanningsvitskap Master og høyere Bergen, Sogndal, Stord
Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole Årsenhet og kortere Bergen, Sogndal, Stord
Samfunnsfag | Stord Årsenhet og kortere Stord GENS Trukket Trukket
Samhandling og folkehelse Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Tverrfagleg arbeid i kunstfaga Årsenhet og kortere Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing