Fakta

Sted:
Bergen
Stord
Sogndal
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Jobbar du som lærar, barnehagelærar eller i andre delar av utdanningssektoren? Auk kompetansen din med master i praktisk utdanningsvitskap. Neste oppstart er våren 2024.

Kvifor studere praktisk utdanningsvitskap

Studiet er relevant for alle i heile utdanningssektoren som ønskjer å auke sin kompetanse. Innhaldet er praksisnært og kvalifiserer til stillingar der utvikling av fagleg støtte og leiing av utdanning er sentralt.

Alle søkarar får tildelt studiestad Bergen, men ein del av samlingane foregår også på Stord og i Sogndal.

Studieretningar

Startar du våren 2024, kan du velje mellom følgjande studieretningar:

  • Leiing og profesjonsutvikling i utdanningssektoren
  • Spesialpedagogikk
  • IKT i læring

Studiets oppbygging

Kva lærer du?

I denne nyoppretta masterutdanninga lærer du mellom anna om bruk av digitale verktøy i undervisning og læring, vitskapsteoretiske og metodiske tradisjonar knytt til forsking om skule og utdanning, samt om utdanningsforsking i praksis. Dette skal danne grunnlaget for arbeidet med di eiga masteroppgåve.

Fysiske samlingar og nettmøte 

Studiet vil bli lagt opp med fysiske samlingar. I tillegg vert det nettmøte, samt eige arbeid og rettleiing (individuelt og i gruppe) mellom samlingane. Det vert lagt stor vekt på studentaktive læringsformer i studiet.

Alle søkarar får tildelt studiestad Bergen, men ein del av samlingane foregår også på Stord og i Sogndal.

Det er mogleg å søkje støtte frå UDIR

Vil du studere meir?

Master i praktisk utdanningsvitskap kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram.

Utveksling

Opptakskrav

  • Fullført og bestått lærarutdanning

eller

  • Fullført og bestått barnehagelærarutdanning

eller

  • Fullført og bestått relevant bachelor/cand. mag.-utdanning

 

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Masterutdanninga er for lærarar på alle nivå som underviser. Det gir ei verdifull kompetanseheving for deg som jobbar i grunnskule eller barnehage, men også for deg som er leiar i skulen eller ved andre pedagogiske institusjonar.

Dersom du vel spesialpedagogikk som fordjuping, kan du arbeide med barn som treng ekstra støtte i fagleg og sosial læring i barnehage og skule.

Dersom du vel IKT i læring kan du arbeide vidare i ulike delar av utdanningssystemet der pedagogisk utviklingsarbeid knytt til digital teknologi er sentralt.

Dersom du vel leiing og profesjonsutvikling i utdanningssektoren kan du arbeide med profesjons- og systemutvikling, samt andre faglege roller og funksjonar i utdannings- og oppvekstsektoren.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

Alle utdanninger innen