Utdanningstilbud

Viser 21 utdanninger
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Andrespråkspedagogikk Årsenhet og kortere Stord
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Datateknologi Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Drama og teater Årsenhet og kortere Stord
Fjords and Glaciers Årsenhet og kortere Stord
Helse, funksjon og deltaking Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Idrett og kroppsøving Årsenhet og kortere Stord GENS Alle Alle
Kunst og håndverk Årsenhet og kortere Stord GENS Alle Alle
Musikk Årsenhet og kortere Stord GENS Trukket Trukket
Nautiske operasjoner Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Pedagogisk rettleiing – innføring Årsenhet og kortere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag | deltid Årsenhet og kortere Sogndal, Stord
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag | deltid Årsenhet og kortere Bergen, Sogndal, Stord
Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole Årsenhet og kortere Bergen, Sogndal, Stord
Samfunnsfag | Stord Årsenhet og kortere Stord GENS Trukket Trukket
Studiar av danning og didaktiske praksisar Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Tverrfagleg arbeid i kunstfaga Årsenhet og kortere Stord
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Årsenhet og kortere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Visuell kunst, design og håndverk Årsenhet og kortere Stord
Workshopaktiviteter som metode i musikkfagene Årsenhet og kortere Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing