Utdanningstilbud

Viser 40 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle 40.30
Informatikk- design og utvikling av IT-systemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Halden
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS 38.90 41.00
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master og høyere Halden
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i matematikkdidaktikk, heltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Nordic Citizenship Education, One year programme Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Norsk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsstudium og kortere Halden
Regnskap (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Halden
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Samfunnsfag, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Spansk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Spansk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Språk (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Halden
Tysk, påbyggingsstudium Årsstudium og kortere Halden
Tysk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Økonomi og administrasjon (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Halden

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.