Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • 53.10 (ordinær)

Studieplasser

50

Søknadskode (SO)

224170

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Engelsk er verdens mest utbredte språk. 360 millioner mennesker har det som morsmål og enda flere har det som andrespråk.

Behersker du et profesjonelt engelsk språk gir det deg fortrinn på arbeidsmarkedet, enten du jobber i privat næringsliv eller offentlig sektor.

All undervisning foregår på engelsk, og gjennom lesning og analyse av litteratur og deltakelse i forelesninger og på seminarer vil du få innsikt i kultur og samfunnsforhold i engelsktalende land, spesielt USA og Storbritannia. Etter endt studium vil du ha utviklet et rikere ordforråd og styrket din skriftlige og muntlige engelsk, både med tanke på grammatikk, uttale og stilrepertoar.

Studiet er et heltidsstudium og kan gjennomføres enten nettbasert eller på studiested Halden.

Undervisningsopplegg

Studiet kan gjennomføres enten nettbasert eller på studiested Halden.

Kvalifikasjon/tittel

Engelsk årsstudium