Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 49.60 (ordinær)
Studieplasser: 65
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 224170

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Engelsk er verdens mest utbredte språk. 360 millioner mennesker har det som morsmål og enda flere har det som andrespråk. Behersker du et profesjonelt engelsk språk gir det deg fortrinn på arbeidsmarkedet, enten du jobber i privat næringsliv eller offentlig sektor.

Dette er et nettstudium som kan gjennomføres der du til enhver tid befinner deg.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Kvalifikasjon/tittel

Engelsk årsstudium

Alle utdanninger innen