Utdanningstilbud

Viser 24 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master og høyere Nettstøttet, deltid Halden
Masterstudium i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie, med innpassing Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Avansert klinisk allmennsykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie, med innpassing Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie, med innpassing Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Fredrikstad
Masterstudium i matematikkdidaktikk, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Undervisning ved lærestedet, deltid Halden
Masterstudium i matematikkdidaktikk, heltid (120 studiepoeng) Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Halden

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.