Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

120

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Dette er en tverrfaglig master og passer for deg med ambisjoner om å utvikle organisasjonsforståelse og lederferdigheter. Du kan ha bakgrunn fra både privat og offentlig sektor.

Dette masterstudiet gir deg anledning til å kombinere jobb med en lederutdanning slik at du får et faglig fundament som vil styrke dine forutsetninger for å lykkes som leder og medarbeider.

I studiet vil erfaringene du og dine medstudenter har fra arbeidslivet være en viktig ressurs. Gjennom det store mangfoldet av bransjer og yrker som er representert, vil dere ha mye å tilføre hverandre. Teorier og metoder presenteres slik at du kan anvende dem til å løse utfordringer du møter i din egen arbeidshverdag.

Studiet er organisert som deltidsstudium og egner seg derfor godt for deg som er i jobb.

Kvalifikasjon/tittel

Master i organisasjon og ledelse

Alle utdanninger innen