Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Erfaringsbasert master
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Har du ambisjoner om å utvikle din organisasjonsforståelse og dine lederferdigheter?

Masterstudiet i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold er erfaringsbasert og rekrutterer studenter fra ulike yrker, bransjer og sektorer i samfunnet. Et samlingsbasert deltidsstudium gir deg mulighet til å kombinere jobb med en lederutdanning, der du kan tilegne deg et solid faglig fundament som styrker dine forutsetninger for å lykkes, enten det er som leder eller medarbeider.

Studiet er bygd opp på en måte som gjør at du og dine medstudenters erfaringer fra arbeidslivet utgjør en viktig ressurs i læringen. Det er derfor en fordel om du har noe ledererfaring forut for studiet, enten denne erfaringen er fra privat eller offentlig sektor. Undervisningen presenterer teorier og metoder på måter som gjør at du kan anvende dem i møtet med utfordringer i egen arbeidshverdag.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i organisasjon og ledelse

Alle utdanninger innen