Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Har du gjennom noen år i arbeidslivet, eller gjennom utdanningen du akkurat har tatt, lyst på kunnskap/mer kunnskap i spesialpedagogikk? Da er dette masterstudiet være noe for deg!

Studiet går nærmere inn på hvordan vi kan forebygge og avhjelpe vansker og barrierer for læring og utvikling på områdene spesifikke lærevansker og sosiale- og emosjononelle vansker. Studiet gir etterspurt kompetanse i arbeidet for en inkluderende skole og barnehage.

Studiet er samlingsbasert og går over 4 studieår. Det er mulig å forsere studiet og ta det på heltid over 2 studieår.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i spesialpedagogikk

Alle utdanninger innen