Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

8

Studietempo

Deltid

Om studiet

Har du etter noen år i arbeidslivet, eller gjennom utdanningen du akkurat har tatt, fortsatt lyst på mer kunnskap innen området spesialpedagogikk, vil dette masterstudiet være noe for deg.

Studiet går nærmere inn på hvordan vi kan forebygge og avhjelpe vansker og barrierer for læring og utvikling på områdene spesifikke lærevansker og sosiale- og emosjononelle vansker. Studiet er en etterspurt kompetanse i arbeidet for en inkluderende skole og barnehage.

Kvalifikasjon/tittel

Master i spesialpedagogikk

Alle utdanninger innen