Fagskolen i Agder tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag, maritime fag og helse- og oppvekstfag.

Skolen har ca. 500 studenter og skal høsten 2022 lokaliseres i nytt bygg i Grimstad. Vi tilbyr heltids- og deltidsstudier på Campus og nettbaserte studier.

Fagskolen i Agder

Telefon: 37 04 00 00
fagskoleniagder.no

Studiesteder

  • Grimstad
  • Kristiansand